Helft winkeliers nog niet klaar voor nieuwe regels over bescherming van klantengegevens

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle ondernemers – in de realiteit vooral winkeliers - die persoonsgegevens van klanten verzamelen en bewaren daar extra omzichtig mee omspringen. Vanaf dan gelden de nieuwe Europese databeschermingsregels (GDPR). De tijd dringt dus, en toch is een aanzienlijk deel van de ondernemers die Unizo contacteerde – 44 % - nog lang niet klaar voor de omschakeling. Unizo pleit tegelijk voor gezond verstand: “Een zeer grote bescherming is niet altijd nodig.”

Wat verandert er concreet voor de Europese winkelier ? We zetten enkele nieuwe regels op een rij: 

  • Enkele ondernemer zal een register moeten bijhouden over welke data verwerkt worden, hoe dat gebeurt en hoe lang.
  • De klant van wie de gegevens verwerkt worden, krijgt meer rechten: recht op inzage, recht op verbetering en wissen van gegevens, recht op kopie...
  • Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling: elke onderneming moet inschatten welke gegevens gevoelig zijn en hoe die beschermd worden.
  • Flinke boetes, tot 20 miljoen euro.

UNIZO beseft dat er nog veel werk aan de winkel is om alle winkeliers te informeren over de nieuwe regels, maar dat zal niet eenvoudig zijn, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Johan Bortier: “ We kunnen maar duidelijke antwoorden geven voor zover die duidelijkheid er ook effectief is. We stellen vast dat de Privacycommissie zelf het antwoord schuldig moet blijven op een aantal praktische vragen, omdat die punten op Europees niveau nog niet helemaal zijn uitgeklaard."

UNIZO stelt zich ook de vraag of sommige regels niet te streng zijn voor winkeliers en andere KMO’s.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) tempert de onrust: “Wie, bijvoorbeeld, alleen maar algemene klantengegevens verzamelt, komt al heel ver door duidelijk te communiceren over waar de gegevens voor zullen dienen, hoe ze worden bewaard, hoe de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd en hoe de betrokken klanten snel en eenvoudig hun gegevens kunnen laten verwijderen.”