Videospeler inladen...

Michel: "Er is een politieke crisis in Spanje, niet in België"

Premier Charles Michel (MR) reageert in de Kamer op de Cataloniëkwestie. Hij wil vooral dat het gerecht zijn werk doet. "Ik kan me niet mengen in juridische dossiers."

Volgens de eerste minister is er "een conflict in Spanje, niet in België". Verschillende N-VA leden van de regering hebben al uitspraken gedaan over de Cataloniëkwestie. "Ik merk dat zowel mensen uit de meerderheid als uit de oppositie hun mening hebben gegeven, dat is het recht op vrije meningsuiting", aldus de premier.

Hij vindt dat België een voortrekkersrol kan spelen in het Catalaanse  conflict. "We hebben al heel wat communautaire en institutionele discussies gehad. We hebben die altijd kunnen oplossen, zonder de grondwet te schenden. Dialoog is het belangrijkste wat er is. We hebben ook onmiddellijk een oproep gelanceerd tot dialoog."

Michel ontkent dat hij te traag reageerde op het feit dat Puigdemont zich in België bevindt. "Op maandag 30 oktober hoorde ik dat Puigdemont onderweg was naar Brussel. Ik heb toen discreet inlichtingen laten inwinnen over de redenen waarom Puigdemont naar België kwam. Daarop volgde helemaal geen stilte van de Belgische regering, ik heb dinsdag al verklaard dat Puigdemont dezelfde rechten heeft als elke andere Europese burger."

 

Ik kan me niet mengen in de scheiding der machten

Moest justitie beslissen op Puigdemont uit te leveren aan Spanje, is de eerste minister niet van plan om daar in tussen te komen. "Ik kan me niet mengen in de scheiding der machten. Het gerecht moet haar werk doen."

Puigdemont verklaart zelf niet in België te zijn om politiek asiel aan te vragen, maar als hij dat wel zou doen zal de regering ook daar niet in tussenkomen. "Moest er een asielaanvraag komen, is dat ook geen politieke zaak. Dan moeten onze diensten hun werk doen. Het is niet aan politici om te beslissen wie er asiel krijgt en wie niet. We hebben een wetgevend kader en dat moet gevolgd worden."

"Mijn belangrijkste boodschappen zijn: dialoog, dialoog en dialoog. Binnenkort zijn er nieuwe verkiezingen in Catalonië, hopelijk brengt dat mensen opnieuw rond de tafel."

"Michel moet woordvoerder van regering zijn"

In de Kamercommissie reageerde Patrick Dewael (Open VLD) op de uitspraken die verschillende regeringsleden van N-VA deden over Catalonië. "Het zou goed zijn moest u de woordvoerder van uw regering zijn, en niet sommige andere collega's uit uw ploeg", klinkt het aan het adres van Michel.

"Puigdemont mag niet uitgeleverd worden aan Spanje"

Volgens Hendrick Vuye (Vuye en  Wouters) kan de Belgische Staat Puigdemont onmogelijk uitleveren aan Spanje. "Dat zou ingaan tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens", aldus Vuye. "In Spanje worden op dit moment mensenrechten geschonden, als België Puigdemont zou uitleveren zijn we zelf ook schuldig aan mensenrechtenschendingen."

Videospeler inladen...

Meest gelezen