Mogelijk 100 extra sportzalen voor sportclubs dankzij samenwerking met de scholen

Onderwijsminister Hilde Crevits en Vlaams minister van sport Philippe Muyters trekken samen opnieuw 6 miljoen euro uit voor extra sportinfrastructuur. Het geld moet scholen toelaten om bestaande sportzalen na de schooluren open te stellen voor sportclubs.  

Vorig jaar was de oproep naar de scholen meteen een succes. 159 scholen stelden zich kandidaat om hun turnzaal open te stellen voor sportverenigingen en daarvoor een financieel duwtje in de rug te krijgen. Uiteindelijk werden de beste 53 projecten uitgekozen want toen was het geld, bijna 3 miljoen euro, op.  

Nu leggen beide ministers dus dubbel zoveel geld op tafel en Vlaams minister voor sport, Philippe Muyters, hoopt dan ook op 100 extra nieuwe sportzalen voor de sportclubs.  Met het geld kunnen de scholen bijvoorbeeld een aparte toegang bouwen, zodat de sportzaal van buiten uit toegankelijk is en sporters niet de hele school door moeten.   

Of zoals het Busleyden Atheneum op de campus Caputsteen in Mechelen verkoos: energiebesparende maatregelen doorvoeren zodat de huurprijs van de sportzaal voor de sportclubs in de buurt concurrentieel werd met de gemeentelijke sportinfrastructuur.  

Winst voor alle partijen

“Wij hebben hoge energiekosten omdat onze installaties erg verouderd zijn”, zegt directeur Katie Steemans, “maar met het geld ( 78.000 euro) dat we nu hebben gekregen kunnen we onze verwarmingsinstallatie vernieuwen en op LED-verlichting overschakelen. Ook passen we onze sanitaire installaties aan zodat we in de zomer met warm water kunnen douchen zonder dat ook de centrale verwarming moet aangezet worden. Op die manier kunnen we onze energiekosten verlagen en dus ook de huurprijs voor de sportclubs.”
Ook de stad Mechelen is tevreden want op die manier draagt de school bij tot de klimaatneutrale doelstellingen van de stad.  

“In de toekomst hopen we een centje over te houden om te investeren in nieuw sportmateriaal”

directeur Katie Steemans

Maar er zijn nog voordelen, zoals het delen van materiaal. “Zo gebruiken wij nu de spiegels van de turnclub voor onze danslessen en omgekeerd: de gymclub maakt gebruik van onze nieuwe muziekinstallatie”, vertelt de directeur.
In de toekomst hoopt de school ook een centje over te houden aan het verhuren van hun sportzaal. En dat willen ze dan opnieuw investeren in de aankoop van nieuw sportmateriaal.  

Meer comfort voor de turners

Twee gymclubs uit de buurt maken intussen al gebruik van de sportzaal. "En daar zijn we heel blij mee", vertelt Sander Raeymaekers van turnclub Gymflex, die de zaal een tiental uur per week gebruikt. "Want in Mechelen zijn er wel 2000 turners en de zalen van de stad zijn druk bezet. We zaten dus echt krap en met deze extra zaal kunnen we onze leden meer comfort en ook meer lessen aanbieden”.   

Ook kwetsbare kinderen mee laten sporten

Vlaams minister van onderwijs Crevits hoopt ook dat de sportactiviteiten op de school zelf de drempel verlagen voor kansarme kinderen die vaak geen lid zijn van een sportvereniging. “We moeten echt zoeken naar een manier om de meest kwetsbare kinderen ook na de schooluren een interessant aanbod te geven en ik ben blij dat sportverenigingen er nu soms ook voor kiezen om in de scholen zelf sportactiviteiten te organiseren”, zegt ze.   

Ook hogescholen en universiteiten mogen deze keer meedoen

Het is dus al de tweede keer dat er een oproep komt naar de scholen om hun sportinfrastructuur open te stellen na de schooluren. Maar deze keer kunnen ook hogescholen en universiteiten zich kandidaat stellen en ook scholen die hun zwembad willen delen, wat bij de eerste oproep niet kon.  

Reanimatietoestel verplicht

En scholen zullen daarbij ook hulp kunnen krijgen van het Vlaams Instituut voor Sportbegeleiding. “Zij zetten hun ervaring in zodat scholen nog sterkere dossiers kunnen indienen”, vertelt minister Muyters.
Maar er is ook een nieuwe voorwaarde: scholen die geld krijgen moeten ook een AED-reanimatietoestel voorzien dat levens kan redden in geval van hartstilstand. Het toestel moet ook beschikbaar zijn voor buurtbewoners.