WHO wil geen antibiotica meer bij gezonde dieren

Veehouders moeten stoppen met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Dat is een van de aanbevelingen in de bijgewerkte richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het gebruik van antibiotica. Die zijn noodzakelijk om de toenemende resistentie van bacteriën een halt toe te roepen.

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde gisteren nieuwe richtlijnen over het gebruik van antibiotica. Daarin omschrijft de WHO antibiotica als een van de grootste bedreigingen voor gezondheid, voedselveiligheid en ontwikkeling wereldwijd. Door overvloedig en/of onnodig gebruik van antibiotica wordt het steeds moeilijker, soms zelfs onmogelijk, om ziektes te behandelen.

Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties te vermijden en te genezen. Bacteriën reageren op die antibiotica en worden resistent. De infecties die die bacteriën veroorzaken, zijn veel moeilijker te behandelen dan infecties door niet-resistente bacteriën. Bovendien wordt daardoor het risico op de ontwikkeling van super-resistente bacteriën steeds groter. "Zonder dringende actie stevenen we af op een post-antibioticatijdperk waarin bacteriën opnieuw kunnen doden", is de boodschap.

Er is volgens de WHO dringend wereldwijde actie nodig, in alle sectoren. Een van die sectoren is de veeteelt. Het gebruik van antibiotica bij dieren is in de meeste gevallen onnodig, zegt de WHO. Ze worden ook gebruikt bij gezonde dieren om hen te beschermen tegen ziektes of om hen sneller te laten groeien. In sommige landen gaat 80 procent van alle antibiotica naar de dierensector.

Alleen dieren die echt ziek zijn, zouden nog antibiotica mogen krijgen, en dat onder toezicht van een arts. Vooraleer antibiotica toe te dienen, moet via testen eerst nagegaan worden wat het meest effectieve en meest "voorzichtige" antibioticum is om die specieke infectie te bestrijden. En vooral: veehouders zouden geen antibiotica meer mogen gebruiken bij dieren die geen enkele diagnose gekregen hebben, om ziektes te vermijden of groei te bevorderen.

De Europese Unie werkt al langer aan een strenger toezicht op antibiotica in de dierensector. Sinds 2006 heeft de EU het gebruik van antibiotica voor de groeibevordering bij dieren verboden.