Vlaams Parlement keurt unaniem resolutie goed om VUB-professor te redden van doodstraf

Het Vlaams Parlement heeft unaniem een spoedresolutie goedgekeurd om Iran onder druk te zetten. Het land heeft VUB-professor Ahmadreza Djalali ter dood veroordeeld voor "collaboratie met een vijandige staat".

CD&V heeft samen met N-VA, Open VLD, SP.A en Groen spoedresoluties ingediend in het Vlaams en federaal parlement, in de hoop Iran onder druk te zetten de doodstraf niet uit te voeren op een VUB-professor. In het Vlaams Parlement werd deze resolutie al unaniem goedgekeurd.

Iran kan geen goede relaties uitbouwen met Europa als deze straf wordt uitgevoerd

"Iran probeert al jaren goede relaties uit te bouwen met Europa", zegt Vlaams Parlementslid Ward Kennes (CD&V) die de resolutie indiende. "Zeker nu de VS opnieuw sancties wil invoeren tegen Iran, kijkt het land des te meer naar Europa. Wij willen een duidelijk signaal geven: er kunnen geen goede relaties opgebouwd worden als wetenschappelijke onderzoekers er ter dood veroordeeld worden."

"Iran kent ook een enorme bevolkingsgroei en heeft daarvoor heel wat wetenschappelijke expertise nodig. Het land wil daarom graag samenwerken met onze universiteiten. Maar dat is uiteraard onmogelijk als deze straf uitgevoerd wordt."

De resolutie die is goedgekeurd, vraagt dat Europese sancties tegen Iran verlengd worden als de doodstraf op Djalali wordt uitgevoerd, wil dat alle Belgische contacten met Iran de kwestie op tafel leggen en zegt ook dat ons land naar Europa moet stappen om hulp te vragen.

Professor Ahmadreza Djalali is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, maar kwam in mei plots niet meer opdagen om les te geven. Hij bleek in een gevangenis in Iran te zitten. Djalali was in zijn thuisland om familie te bezoeken.

Onduidelijk waarom Djalali veroordeed werd

Djalali zat zeven maanden lang opgesloten in een isoleercel. "Het enige dat ons bekend is, via zijn vrouw, is dat hem verweten wordt dat hij zou samenwerken met vijandelijke staten", zegt VUB-rector Caroline Pauwels. "Maar er wordt niet gepreciseerd wat die vijandelijke staten zijn. Zo wordt er samengewerkt met de Verenigde Staten.

Djalali werd in Teheran veroordeeld tot de doodstraf, maar ging in beroep.