Videospeler inladen...

De nieuwe asielwet is in aantocht

Vandaag legt staatssecretaris Francken zijn asielwet voor de tweede keer voor aan het parlement. Het wetsontwerp werd eind oktober ingetrokken omdat de privacy van asielzoekers niet gewaarborgd werd. Een koninklijk besluit moet die regels verduidelijken. 

Met een wet, 400 pagina's lang, wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken Europese richtlijnen over asielprocedures én over terugkeerbeleid omvormen naar Belgische wetgeving, iets waar Europa al jaren op aandringt. 

Meer rechten voor kwetsbaren en minderjarigen

De nieuwe wet omschrijft duidelijk hoe minderjarigen behandeld moeten worden. Kinderen zullen hoorrecht krijgen tijdens de procedure. Een positieve zaak, vindt vluchtelingenorganisatie UNHCR. "Er is meer aandacht voor kwetsbaarheid van kinderen,  en de screening van kinderen is vervat in de wet", zegt Vanessa Saenen. 

Maximale termijn voor asielprocedure

Ook positief is dat de overheid een maximumtermijn krijgt om over iemands asielstatus te beslissen.  Verslaggeefster van de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer Monica De Coninck (SP.A) : "Het is belangrijk dat mensen snel weten dat ze kunnen blijven. Dat betekent binnen de zes maanden, omdat die mensen met hun leven verder moeten en dat is belangrijk voor hun integratie."

Maar: strenger voor beroepsprocedure

Een aantal misbruiken van beroepsprocedures wordt aangepakt, en voor asielzoekers in gesloten centra wordt de termijn om beroep aan te tekenen na een negatieve beslissing korter: maximaal 10 kalenderdagen. "Dat is te kort, als er dan nog feestdagen in zitten... Iedereen die thuis is in justitie weet dat 10 dagen niet volstaan om een advocaat te vinden en een dossier op te maken", zegt De Coninck.

Migranten zullen ook makkelijker teruggestuurd kunnen worden naar derde landen, dat zijn landen waar ze (even of langer) verbleven hebben vooraleer ze hier geraakten. Libië bijvoorbeeld, of Libanon of Turkije. De Coninck vraagt zich af of zij in die landen weer welkom zijn. Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen sluit zich aan bij die kritiek. 

Smartphone laten zien, graag

De wetteksten lagen voor de herfstvakantie al klaar om over gestemd te worden, maar ze zijn ingetrokken omdat de privacycommissie vragen had bij de bepaling dat asielzoekers inzage moesten geven in hun activiteiten op het internet. De wetteksten zijn niet veranderd, die worden vandaag goedgekeurd, maar staatssecretaris Francken wil via een koninklijk besluit achteraf beter bepalen wat kan en niet kan. 

We vinden het absoluut een gemiste kans

Vanessa Saenen, UNHCR

De oppositie en de ngo's wikken en wegen de nieuwe wet: "Er zijn een aantal stappen vooruit genomen, maar er blijven lacunes in de wetgeving", zegt Vanessa Saenen.  En ze betreuren ook de teneur van de teksten: "De ondertoon en taalgebruik in de wetteksten zorgen ervoor dat asielzoekers gestigmatiseerd worden" (Vanessa Saenen).  Monica De Coninck: "Het woordgebruik maakt het moeilijk om de wetgeving te vertrouwen." Ze pleit dan ook, samen met het federaal migratiecentrum Myria, voor een parlementaire commissie om het asielbeleid onder de loep te nemen. 

Meest gelezen