Economie in Eurozone beleeft beste periode in tien jaar

Volgens de Europese Commissie beleeft de economie in de Eurozone de beste periode in tien jaar. Het bruto binnenlands product (BBP) van de negentien eurolanden zou dit jaar met 2,2 procent stijgen. De Belgische economie zou 1,7 procent groeien.

De eerste helft van dit jaar is de Belgische economie gegroeid met 1,6 procent, tegen het einde van dit jaar zou de totale groei 1,7 procent bedragen. Volgend jaar zal België het volgens de Europese Comissie nog beter doen, en groeit de economie 1,8 procent.

Volgens de Europese Commissie zal de koopkracht van gezinnen toenemen in 2018 omdat er meer jobs zullen bijkomen en omdat nieuwe loonovereenkomsten in werking zullen treden. Gezinnen die plots meer geld hebben zullen ook meer geld uitgeven, redeneert de Commissie en daarom zal de economie groeien.

Ook bedrijven investeren in de economie, en dat al voor het zevende jaar op rij. Daar komt bij dat leningen nog steeds goedkoop zijn, wat investeringen aantrekt.

Niet alleen goednieuwsshow

De Europese Commissie verwacht dat de groei in 2019 zal vertragen omdat de inflatie loonstijgingen zal inhalen. De huidige groei is ook vooral te danken aan stijgende consumptie in België, de exportmarkt doet het minder goed.

Het begrotingstekort daalt van 2,5 procent van het BBP in 2016 naar 1,5 procent dit jaar. Het doel om het begrotingstekort helemaal weg te werken tegen 2018 had de regering al losgelaten en volgens de Europese Commissie zullen we volgend jaar eindigen op een tekort van 1,4 procent van het BBP. 

België beste leerling van de klas - Johan Van Overtveldt

Volgens federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft geen enkel ander land van de eurozone het structureel tekort meer beperkt dan België.  "Er is op budgettair vlak een enorme weg afgelegd", schrijft hij in een persbericht. "Dat neemt niet weg dat de uitdaging de komende jaren groot blijft. Maar we zien een duidelijk positief beeld: de economische goei versnelt, de jobgroei blijft stevig en de reële koopkracht van de burgers krijgt een stevige impuls."