Aantal leegstaande handelspanden in provinciehoofdsteden sterkst gestegen in Gent

Van alle Vlaamse provinciehoofdsteden is het aantal leegstaande handelspanden in de periode 2013-2017 het sterkst gestegen in Gent. Terwijl er in 2013 in deze stad 351 leegstaande handelspanden werden geteld, is dat aantal geleidelijk opgelopen tot 477 in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang).

Ook in Brugge was er in de vermelde periode een stijging van het aantal leegstaande handelspanden, van 146 tot 168. Hasselt zag tussen 2014 en 2015 een sterkte toename van 217 tot 284 leegstaande handelspanden, maar dat aantal is intussen teruggezakt tot 232.

Ook in Leuven deed zich een dergelijke evolutie voor. Hier steeg het aantal plots van 158 in 2015 tot 180 in 2016, om dan weer af te nemen tot 169 in 2017. In Antwerpen werd een daling geregistreerd van 1.489 in 2013 tot 1.380 in 2016, waarna het aantal weer steeg tot 1.455 in 2017.

Dit jaar dienden al 18 gemeenten een aanvraag in voor een Vlaamse toelage. Minister Muyters lanceerde die om wonen en werken boven winkels te stimuleren. Het was een van de maatregelen in het kader van de oproep 'premiestelsels kernwinkelgebied', waarmee de minister door middel van co-financiering gemeenten wilde aanzetten om hun kernwinkelgebied te versterken. Centrumsteden kunnen hierbij rekenen op een maximaal subsidiebedrag van 90.000 euro, andere gemeenten hebben recht op 75.000 euro.