Jessa Ziekenhuis spoort als eerste zuurstoftekort in hartspier op met een MRI-scan

Onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en de UHasselt hebben een nieuwe, niet-invasieve methode met MRI-scanners ontwikkeld om het zuurstoftekort in de hartspier vroegtijdig en accuraat op te sporen bij patiënten zonder acute hartklachten. "De ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het terugdringen van het sterftecijfer voor hartinfarcten - dat in België aanzienlijk hoger ligt dan in onze buurlanden", zegt dokter Olivier Ghekiere.

Vandaag brengen artsen bij een vernauwing van de kransslagaders via de lies een katheter binnen in het lichaam van de patiënt, en schuiven die op tot in de kransslagaders om een eventueel zuurstoftekort op te sporen. Die methode is invasief voor het lichaam. "Als een vernauwing van de kransslagader zuurstoftekort veroorzaakt, moet de patiënt behandeld worden met een stent", zegt dokter Ghekiere. "Die houdt dan weer het bloedvat open en moet een hartinfarct in de toekomst vermijden."     

In 2016 werden in België meer dan 27.000 stents geplaatst om een vernauwing op de kransslagaders te behandelen. "In minder dan 1.800 gevallen werd echter specifiek het zuurstoftekort opgespoord via een katheter", zo zei dokter Ghekiere aan het persagentschap Belga. "Dat komt omdat zo'n onderzoek veel tijd vergt, de patiënt moet worden opgenomen in het ziekenhuis en het tevens bepaalde risico's met zich mee brengt voor de patiënt."

Invasief onderzoek vaak niet nodig

Vaak is zo'n invasief onderzoek echter niet nodig, aangezien slechts één derde van de minder ernstige vernauwingen op de kransslagaders een zuurstoftekort veroorzaakt in de hartspier. "Twee derde van die vernauwingen hebben dus eigenlijk geen invasief onderzoek nodig - er moet immers geen stent geplaatst worden", aldus Ghekiere.     

Dokter Ghekiere ging op zoek naar een alternatief en vond dat bij de MRI-scan. Hij voerde onderzoek uit bij vijftig patiënten. "Voor deze onderzoeken moet de patiënt niet opgenomen worden in het ziekenhuis, wat op zich al een enorme kostenreductie betekent", zegt de promotor van Ghekiere, professor dokter Paul Dendale. "Het eigenlijke onderzoek duurt slechts dertig minuten en is niet-invasief, wat de risico's sterk vermindert."     

De resultaten van de wetenschappelijke studie zijn niet gepubliceerd in een tijdschrift met collegiale toetsing (peer review), maar werden voorgesteld op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiac Radiology (ESCR) in Milaan. De studie werd er zelfs erkend als "beste wetenschappelijk onderzoek".

Verder onderzoek is echter nodig om de bevindingen te kunnen bevestigen. De onderzoekers zullen het onderzoek dus opnieuw uitvoeren, maar dit keer op een grotere groep patiënten. Nu is het immers slechts op vijftig patiënten uitgevoerd, wat een beperkte groep is. 

Meest gelezen