Nicolas Maeterlinck

Oost-Vlaamse steden worstelen met slechte luchtkwaliteit

Het is niet goed gesteld met de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van het AIRbezen-project. Daarbij werden er in alle 65 gemeenten van Oost-Vlaanderen meer dan 10.000 aardbeiplantjes uitgedeeld om de luchtkwaliteit te meten aan de hand van de blaadjes van de plant.

Maar liefst 11.300 aardbeiplantjes op meer dan 3.000 verschillende plekken, verspreid over heel Oost-Vlaanderen. Daarmee hoopten de initiatiefnemers achter het AIRbezen-project de huidige staat van de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De resultaten zijn niet meteen positief te noemen: uit de analyse van ruim 3.065 stalen blijkt nu dat er in de stedelijke gebieden in Oost-Vlaanderen significant meer ijzerhoudende fijnstofdeeltjes worden teruggevonden dan in landelijke zones. "De steden Gent, Aalst, Lokeren en Eeklo tonen sterk verhoogde concentraties", vertelt professor Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen. "De beste luchtkwaliteit is te vinden in het zuiden van de provincie, in de Vlaamse Ardennen."

De beste luchtkwaliteit is te vinden in het zuiden van de provincie, in de Vlaamse Ardennen. 

Het verkeer lijkt de grootste boosdoener. "De pieken zijn het grootst in de stad Gent en de kanaalzone", vervolgt professor Samson. "We zien ook hoge waarden langs drukke banen. Wat heel duidelijk wijst op het aandeel van wagenverkeer in die vervuiling, maar ook het aandeel van de metaalverwerkende industrie."

Het AIRbezen-project is een initiatief van enkele bio-ingenieurs van de Universiteit Antwerpen en werd in 2014 voor het eerst gelanceerd in de stad Antwerpen.  Ook daar bleken de concentraties fijnstof erg hoog op plaatsen waar veel verkeer is. Maar het is de eerste keer dat er metingen worden gedaan naar fijn stof op zo'n grote schaal. "Meestal wordt gewerkt met computermodellen om fijn stof concentraties te bepalen. Dankzij dit project beschikken we eindelijk over uitgebreide metingen", zegt Samson.

Wind dunt fijn stof uit

Wie op airbezen.be de kaart bekijkt zal vaststellen dat het met de hoeveelheid fijn stof langs E40 en de E17, de twee grote autosnelwegen van Oost-Vlaanderen, best nog meevalt. "Dat komt omdat daar veel open ruimte is", vertelt Samson. "De wind zorgt ervoor dat de concentraties fijn stof uitgedund worden. Dat fenomeen heb je uiteraard veel minder in de binnenstad, waar de bebouwing dicht op elkaar staat." 

Het project werd ondersteund door beweging.net, het vroegere ACW. De organisatie hoopt dat de overheid maatregelen neemt nu uit de metingen duidelijk blijkt dat het verkeer zo'n grote impact heeft op de uitstoot van fijn stof. Beweging.net pleit onder meer voor een slimme kilometerheffing voor personen- en vrachtvervoer op het volledige wegennet.  

Meest gelezen