(c) Sijmen Hendriks/ Hollandse Hoogte

Meer mensen uit het Brussels Gewest verhuizen naar Vlaamse Rand

Het aantal mensen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat  wegtrekt naar een van de negentien Vlaamse randgemeenten is in de periode 2005-2015 gestegen van 11.043 naar 13.686 per jaar. 

De toename in die periode was groter bij de niet-Belgen (van 2.254 tot 4.256) dan bij de Belgen (van 8.789 tot 9.430). Dat blijkt uit de publicatie "Vlaamse Rand. Een blik op de Vlaamse Rand 2017" van de Studiedienst van de Vlaamse regering.

In de jaren 2006-2016 is de bevolking in de Vlaamse Rand met 31.078 toegenomen tot 424.099, met een stabiele groei van ongeveer 3.000 à 4.000 inwoners per jaar. De bevolkingsgroei was in die periode het meest uitgesproken in Machelen (18,1 procent), Zaventem (15,3 procent) en Vilvoorde (15,3 procent). Ook in Asse en Drogenbos was er een aangroei met meer dan 10 procent. Het aantal private huishoudens steeg met 6,6 procent tot 168.924 minder sterk dan het aantal inwoners.

In 2016 hadden 62.954 inwoners (14,8 procent) in de regio een niet-Belgische nationaliteit. De hoogste percentages worden geregistreerd in Kraainem (31,1 procent) en Tervuren (26 procent). In vergelijking met 2006 is het aantal inwoners met een niet-Belgische nationaliteit met 4 procent gestegen.

Als we kijken naar herkomst heeft in totaal 35,3 procent van de inwoners een vreemde herkomst. Dat is ook voor meer dan de helft van de 0-17-jarigen het geval. Bij de 65-plussers is dat slechts 10,5 procent.

Meest gelezen