Pensioen onder 57 blijft mogelijk voor treinpersoneel en militairen

Zolang er geen akkoord is over de lijst met zware beroepen, gaat de pensioenleeftijd voor de militairen en het treinpersoneel volgend jaar niet omhoog. Dat schrijft De Tijd. Uit de beleidsnota 2018 van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) blijkt dat ze volgend jaar nog altijd onder 57 jaar met pensioen kunnen.  De christelijke vakbond vindt dat een goede beslissing.

Treinbestuurders en -begeleiders die 30 jaar gewerkt hebben, kunnen nu nog met pensioen gaan als ze 55 zijn; voor militairen is dat 56. De federale regering wilde die leeftijd vanaf volgend jaar optrekken naar 57, maar die verhoging gaat voorlopig niet door. 

Dat laatste heeft te maken met de lijst van zware beroepen waaraan de regering en de overheidsvakbonden samen werken. Pas als die lijst definitief is, treedt de pensioenverhoging in werking: vermoedelijk zal dat begin 2019 zijn.  Intussen blijft de huidige pensioenleeftijd gelden.

De christelijke overheidsvakbond ACV vindt het maar logisch dat de pensioenhervorming gekoppeld wordt aan de lijst met zware beroepen. "We moeten eerst vastleggen welke beroepen op die lijst thuishoren. Pas daarna kan de leeftijdsgrens verhoogd worden", zegt Luc Haemelinck.  

Langer werken

Wie een zwaar beroep heeft, zal volgens de nieuwe regeling ten vroegste op 60 met pensioen kunnen gaan, afhankelijk van de zwaarte van de job en hoelang men gewerkt heeft. Concreet betekent dat dat de militairen en het treinpersoneel vier en vijf jaar langer moeten werken dan nu het geval is. 

De verhoging van de pensioenleeftijd voor militairen en treinpersoneel maakt deel uit van een grotere hervorming van de ambtenarenpensioenen. Vanaf 2019 dooft ook het gunstregime uit voor bijvoorbeeld rechters en leerkrachten. Ook zij zullen dan langer moeten werken voor hetzelfde of een lager pensioen. Nu moeten zij net als het treinpersoneel en de militairen geen 45 jaar te werken om recht te hebben op een volledig pensioen. 

Meest gelezen