© Wavebreak Media - creative.belgaimage.be

Pleegzorg wordt binnenkort mogelijk tot 25 jaar

Binnenkort wordt het mogelijk om pleegkinderen tot 25 jaar op te vangen, nu kan dat maar tot de pleegkinderen 18 of 21 jaar oud zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie. De Standaard schrijft dat de Vlaamse meerderheidspartijen daarover een akkoord hebben bereikt. "Het is absurd dat we nu de meest kwetsbare jongeren vroeger op straat duwen dan andere jongvolwassenen", klinkt het.

Pleegzorg wordt binnenkort mogelijk tot 25 jaar, nu is dat maar tot 18 of 21 jaar. In de meeste gevallen zal een rechter die verlenging moeten toestaan. "Kinderen verlaten nu gemiddeld het ouderlijk nest op 25 of 27 jaar, respectievelijk voor jongens en meisjes", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) aan VRT NWS. "Het is gek om te verwachten dat jongeren die net de meeste zorg nodig te hebben al op hun eigen benen kunnen staan op 18 of 21 jaar."

Het is belangrijk voor een kind dat het zich kan wortelen

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) bevestigt dat het vaak om zeer kwetsbare jongeren gaat. "Het is belangrijk dat zij in hun pleeggezin kunnen blijven", zegt ze aan VRT NWS. De politica onderlijnt wel dat het altijd geval per geval moet worden bekeken. "De jongeren zijn meerderjarig, ze moeten het zelf willen en ook hun pleegouders moeten het zien zitten."

"Op hun 18e studeren ze misschien nog", zegt ook Vlaams Parlementslid Martine Taelman (Open VLD) aan VRT NWS. "Het is belangrijk dat ze de kans krijgen om die studies ook af te maken. Het is niet omdat je 18 jaar wordt, dat je geen ondersteuning meer nodig hebt." Bij jongeren met een beperking bijvoorbeeld is de leeftijd voor ondersteuning recent opgetrokken naar 25 jaar. "Het is dan logisch dat ook voor de pleegzorg te doen."

De jongeren zijn meerderjarig, ze moeten het zelf willen en ook hun pleegouders moeten het zien zitten

Katrien Schryvers (CD&V) is samen met Parys en Taelman de initiatiefnemer van het decreet dat naast de optrekking van de maximumleeftijd ook voorziet dat jonge kinderen voortaan voor lange tijd kunnen worden geplaatst in een pleeggezin. "De jeugdrechter krijgt voor een bepaalde categorie kinderen de mogelijkheid om een kind tot 13 jaar te plaatsen", zegt Parys daarover. Nu moet de rechter elke drie jaar beslissen over een verlenging. Voor kinderen ouderen dan 13 jaar, blijft dat voor alle duidelijkheid wel gelden.

Het grote voordeel van die langdurige plaatsing is dat het voor rust kan zorgen bij de pleegkinderen, ouders en pleegouders. "Het is belangrijk voor een kind dat het zich kan wortelen", zegt Parys. "Dat het weet dat het hier groot kan worden. Zeker als een kind zich in een situatie bevindt waarbij het niet terug kan naar de ouders."

Het perspectief is altijd om proberen de thuissituatie te herstellen, maar soms is er weinig perspectief om dat te doen

Volgens Taelman is pleegzorg steeds een uitzonderingssituatie. "Een kind is het beste af bij zijn eigen biologische ouders of zijn adoptieouders", zegt ze. "Het perspectief is altijd om proberen de thuissituatie te herstellen, maar soms is er weinig perspectief om dat te doen. En dan creëer je nodeloos veel stress bij de pleegouders en -kinderen door hen elke drie jaar opnieuw naar de rechter te sturen."

Eén kind, meerdere pleeggezinnen

Een andere nieuwigheid is dat pleegkinderen in de toekomst ook in meerdere pleeggezinnen tegelijk kunnen worden opgevangen. "Bij een scheiding van het pleeggezin kunnen op die manier de pleegkinderen contact houden met beide pleegouders", zegt Schryvers daarover. "Het is ook een mogelijkheid voor jongeren met een zware zorgvraag die nu moeilijk een pleeggezin vinden."

Dan is er bijvoorbeeld een gezin dat het pleegkind in de week opvangt en een ondersteunend gezin waar het kind in het weekend terecht kan. Het gaat om kinderen of jongvolwassenen die nu vaak enkel in een instelling terechtkunnen. "Op die manier zorgen we ervoor dat ook zij de mogelijkheid krijgen om in een warm nest op te groeien", zegt Parys nog.

Meest gelezen