Videospeler inladen...

Wat is grensoverschrijdend? "Gedragscode van bedrijf staat volledig los van strafrecht"

Het verhaal van grensoverschrijdend gedrag door televisiemaker Bart De Pauw roept bij veel mensen vragen op over de invulling van het begrip "grensoverschrijdend gedrag". In de zaak-De Pauw zijn geen juridische klachten en is er ook geen veroordeling. "Een werkgever kan zijn eigen integriteitscode opstellen en die staat volledig los van het strafrecht", zegt expert Liesbet Stevens. 

De VRT heeft de samenwerking met Bart De Pauw stopgezet, nadat er bij de preventieadviseur meldingen over grensoverschrijdend gedrag waren binnengelopen. Daarvoor beroept de VRT zich op een interne code over integriteit op het werk. Er is vooralsnog geen juridische klacht tegen Bart De Pauw, er loopt geen gerechtelijke procedure. Wat veel mensen vragen doet stellen. Is er wel echt sprake van een fout? Welke maten en welke gewichten moeten we hanteren in "grensoverschrijdend gedrag"?

"Hierin is juridisch gezien een duidelijk onderscheid tussen burgerlijk recht en strafrecht, twee heel verschillende dingen", zegt Liesbet Stevens, docent seksueel strafrecht. "De verhouding tussen Bart De Pauw en de VRT, dat is burgerlijk recht. Dat gaat niet over strafsancties, niet over boetes, niet over onderzoeken door politie en gerecht. Dat gaat over samenwerking en regels die je afgesproken hebt over hoe je met elkaar gaat samenwerken."

"Blijkbaar stelt de VRT op basis van die interne gedragscode nu dat die regels doorbroken zijn, dat een samenwerking in vertrouwen niet meer mogelijk is, en dat er actie ondernomen moet worden."

"Een bedrijf kan de lat lager of hoger leggen dan het strafrecht"

Belangrijk om te weten is dat werkgevers zelf hun interne huishoudelijke reglement, hun integriteitscode opstellen. Wat is aanvaardbaar en wat niet, welke procedures zijn er, wat gebeurt er met meldingen... Die interne code hoeft niet samen te vallen met het strafrecht, zegt Stevens.

"Een bedrijf kan de lat lager of hoger leggen dan het strafrecht. Die twee staan los van elkaar", verduidelijkt Stevens. "Strafrechtelijk gezien kan het mogelijk zijn dat er geen sprake is van strafbare feiten, maar een bedrijf kan wel beslissen dat het als organisatie een bepaald soort gedrag niet tolereert en er dus gevolgen aan koppelt."

Daarnaast kan het ook zo zijn dat er wel sprake is van strafbare feiten, maar dat het slachtoffer zelf niet naar het gerecht wenst te stappen, om allerlei redenen.

Herbekijk de volledige Facebook Live met Liesbeth Stevens

Videospeler inladen...

Meest gelezen