Militairen kunnen nu ook echt lokaal politiek mandaat opnemen

Militairen kunnen binnenkort een lokaal politiek mandaat opnemen zonder dat ze daarvoor onbetaald politiek verlof hoeven te nemen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd.

Militairen kunnen nu al deelnemen aan lokale of provinciale verkiezingen, maar als ze verkozen zijn, kunnen ze in de praktijk meestal hun mandaat niet opnemen. Ze moeten immers voltijds en onbetaald politiek verlof nemen en dat is voor pakweg een gemeenteraadslid in een kleine gemeente niet haalbaar.

Door de wetswijziging kunnen verkozen militairen nu hun job bij het leger combineren met een zitje in de gemeente- of provincieraad of schepen of burgemeester worden. "Elke burger heeft het recht om te stemmen en verkozen te worden. We staan op een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het was hoog tijd om een stap voorwaarts te zetten", zegt Karolien Grosemans (N-VA), een van de indieners van het voorstel.

Sp.a wil nog verder gaan

Oppositiepartij sp.a heeft het wetsvoorstel goedgekeurd, maar laat weten dat het voorstel wat hen betreft nog verder mag gaan. De Vlaamse socialisten willen dat militairen ook een bovenlokaal mandaat moeten kunnen opnemen. 

Volgens sp.a stond dat ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar heeft de meerderheid "haar staart ingetrokken". "Omdat we constructief willen meewerken aan iedere stap vooruit keurden we het voorstel alsnog goed. Het belet ons echter niet om partners te zoeken om verder te werken op het oorspronkelijk voorstel, waarbij er effectief verandering is voor het militaire personeel”, aldus Kamerlid Alain Top (sp.a).  

Meest gelezen