Komt de anonimiteit van getuigen in het gedrang?

Het parket van Mechelen heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de VRT. De onderzoeksrechter heeft informatie gezocht over het dossier van grensoverschrijdend gedrag dat de VRT heeft opgesteld na meldingen tegen Bart De Pauw. Maar dat betekent niet dat de anonimiteit van de actrices die klacht neerlegden, in het gedrang komt.

De voorbije weken hebben een aantal actrices zich gemeld bij de preventiedienst van de VRT over het grensoverschrijdend gedrag door Bart De Pauw. Ze wilden getuigen, maar wilden wel anoniem blijven. Maar is die anonimiteit gegarandeerd nu het parket een huiszoeking uitvoert bij VRT?

Professor Liesbet Stevens is alleszins bezorgd. "De anonimiteit van de getuigen zou in het gedrang kunnen komen", zegt ze. "Het onderzoek van het parket is geheim. Maar mocht er een vervolging worden opgestart, dan heeft diegene die aangeklaagd wordt recht op inzage in het strafrechterlijk dossier. Dat betekent dus dat Bart De Pauw de namen van de actrices te zien zou kunnen krijgen als ze in het dossier staan."

De juridische dienst van VRT nuanceert. "Voor alle duidelijkheid, preventieadviseurs hebben beroepsgeheim en dat geldt ook voor alle documenten die zij opstellen. Dat betekent dat ze de namen van de getuigen niet moeten prijsgeven aan het parket." Er zijn wel enkele uitzonderingen. De preventieadviseurs kunnen bijvoorbeeld toch zélf beslissen om de namen te geven aan de onderzoeksrechter. 

Meest gelezen