Videospeler inladen...

Parket: "Gerechtelijk onderzoek gestart om waarheid te achterhalen"

Het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, heeft bekendgemaakt dat een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag is opgestart, nadat de zaak-De Pauw in de media is gekomen. De VRT heeft de onderzoekers van het parket alle medewerking verleend tijdens de huiszoeking in het omroepgebouw in Schaarbeek.

Het parket van Mechelen en de VRT hebben elk een persbericht verspreid na afloop van de huiszoeking in het omroepgebouw van de openbare omroep.

Het parket benadrukt dat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart om de waarheid te achterhalen. Het onderzoek is dus niet gestart na een klacht van Bart De Pauw of iemand anders.

"Er is de voorbije dagen een stroom aan informatie op gang gekomen van mogelijke feiten die gepleegd zouden zijn door de televisiemaker Bart De Pauw", meldt het parket in een persmededeling.

"Deze informatiestroom noopt het parket om de mogelijke feiten te onderzoeken. Er werd dan ook een onderzoeksrechter gevorderd om in alle sereniteit dit onderzoek te voeren. In de kader van dit onderzoek werd de huiszoeking dd. 11 november 2017 uitgevoerd."

"Er wordt op dit ogenblik geen uitspraak gedaan over schuld of onschuld. Dit zal het voorwerp uitmaken van het gerechtelijk onderzoek", besluit het parket.

De VRT verleende de onderzoekers alle medewerking

De VRT-advocaat Tom Bauwens bevestigt dat het parket een onderzoek voert naar grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw.

"Op 11 november 2017 heeft de onderzoeksrechter bij de rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen een huiszoeking in de gebouwen van de VRT te Brussel uitgevoerd. De huiszoeking ving aan omstreeks 18.30 uur en duurde tot 22 uur. De huiszoeking verliep zonder incidenten. De VRT verleende de onderzoekers alle medewerking", klinkt het in een persmededeling.

Over de inhoud van wat CEO Paul Lembrechts en andere VRT-werknemers hebben gezegd op het moment van de huiszoeking, legt de VRT geen verklaringen af.

"Gelet op de aard van de feiten die worden onderzocht en uit eerbied voor de persoonlijke levenssfeer van de personen die door het onderzoek worden geraakt, verkiest de VRT om thans in deze aangelegenheid geen verdere verklaringen af te leggen."

Meest gelezen