PA Wire/PA Images

Sealand, 's werelds kleinste staat, viert zijn vijftigste verjaardag

Het kleinste staatje ter wereld, een zeefort groot, Sealand, viert zijn vijftigste verjaardag.  

Dat gebeurde met het slaan van een zilveren herdenkingsmunt. Sealand wordt door geen enkele natie erkend. Het ligt in zee voor de kust van Felixtowe. Het fort werd gebouwd in de Tweede Wereldoorlog ter bescherming tegen een Duitse invasie. De eigenaar van een piratenzender, Paddy Roy Bates, die eerst op een ander fort zat, probeerde vanaop Fort Roughs zijn zender weer op te starten. Dat mislukte. Hij riep dan maar het vorstendom Sealand uit, met eigen paspoorten, grondwet, munt en postzegels. Voor 50 pond kun je een munt krijgen, ze is op 300 exemplaren geslagen. Je kunt ook de titel van lord of baron kopen voor 30 pond. Je krijgt dan in ruil ook een stukje grondgebied.