Videospeler inladen...

Vrouwen die getuigden tegen Bart De Pauw nemen advocate in de arm

De vrouwen die getuigden in de zaak rond het mogelijke grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw hebben een advocate in de arm genomen voor advies. Het gaat om Christine Mussche, die bekend is als strafpleiter in de zaken rond pedofilie in de Katholieke Kerk.

De slachtoffers hebben Mussche in de arm genomen om te weten wat de gevolgen zijn van het onderzoek dat door het parket is gestart en hoe het zit met de anonimiteit die hen beloofd is door de preventiedienst van de VRT. "Kan die anonimiteit verder gewaarborgd worden of wordt dat een probleem? Dat soort zaken wordt momenteel gevraagd omdat meerderen van hen enige bekendheid genieten", zegt Mussche.

"De bedoeling was niet om zich te outen met hun aangifte. De belangrijkste bedoeling was dat dit gedrag, dat zij als laakbaar bestempelen, zou stoppen".  Mussche ziet het als haar taak om de slachtoffers zo goed mogelijk in te lichten en uit te leggen hoe het staat met de anonimiteit in een procedure, die wel degelijk gegarandeerd wordt. "Bij een onderzoeksrechter zit het wat dat betreft echt goed, maar een echte anonimiteit garanderen in een hyper-gemediatiseerde zaak zoals deze is misschien wel een ijdele hoop", zegt Mussche. "Ik mag hopen van niet, maar we gaan proberen deze mensen zo goed mogelijk in te lichten."

Mussche zat vrijdag - nog voor ze de advocate was van de vrouwen die tegen De Pauw hebben getuigd - in "Terzake". Ze verdedigde toen haar mening dat De Pauw niet zelf eerst naar buiten had mogen komen. "Dat had niet mogen gebeuren, het is extreem jammer. Dat heeft een enorme impact gehad op zo veel vlakken", zei ze toen.

Meest gelezen