Bonte na de rellen: “Het taboe van de ééngemaakte Brusselse politiezone moet sneuvelen”

SP.A-Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte doet een dringende oproep aan de Vlaamse meerderheidspartijen in de regering-Michel. Hij pleit opnieuw voor een eengemaakte politiezone in Brussel in plaats van de huidige zes zones. 

De vele gesneuvelde vitrines door Marokkaanse bendes in
het centrum van Brussel na een voetbalmatch zaterdagavond schuiven een klassieke Vlaamse eis weer naar voren: één enkele Brusselse politiezone zou veel efficiënter geweest zijn dan de huidige zes.

Eerst vroeg de grote politievakbond NSPV om de éénmaking. Ook SP.A-Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte doet een dringende oproep aan de Vlaamse meerderheidspartijen in de regering-Michel: “Ik hoop effectief dat niet alleen winkelvitrines en auto’s gesneuveld zijn vorige zaterdag, maar dat ook het politieke taboe sneuvelt in verband met de politiezones. Het is zo evident, het is zo duidelijk dat we naar een ééngemaakte Brusselse politiezone moeten komen, zodat men onder eenheid van commando efficiënt en performant kan optreden tegen dergelijke straatgruwel.” 

"Ik hoop dat de ellende een stap vooruit kan betekenen"

Bonte doet een duidelijke oproep aan de Vlaamse meerderheidspartijen: “Mijn oproep is zeer simpel, namelijk dat dit taboe sneuvelt in de schoot van de federale regering. En dat zal erop neerkomen dat de Vlaamse partijen in die meerderheid wel eens hun verantwoordelijkheid zullen mogen nemen om te doen wat iedereen evident vindt, van hoog tot laag in het politiewezen in binnen- en buitenland. En dus ik hoop dat de ellende die we meegemaakt hebben ook een stap vooruit betekent op dat vlak en dat men zo snel als mogelijk werk maakt van de fusie van die politiezones.”

Laat veiligheidsbeleid niet afhangen van gevoeligheden van enkele politici

Hans Bonte beseft dat de Vlaamse meerderheidspartijen die
ééngemaakte Brusselse politiezone ook graag willen, maar ze stoten op een veto van de Franstalige liberalen van MR. De Brusselse MR-burgemeesters willen volop hun greep behouden op hun politie.

“Maar laat ons het veiligheidsbeleid niet afhankelijk maken van de gevoeligheden van een aantal politici, van een aantal burgemeesters", zegt Bonte. "Ons land heeft nu zo’n kwalijke reputatie inzake terrorisme, inzake radicalisme en nu krijgen we met de rellen onder terreurdreigingsniveau 3, zo’n illustratie van de kaduke organisatie van ons politiewezen."

het wordt tijd dat die Vlaamse collega’s in de regering-Michel hun verantwoordelijkheid pakken

Hans Bonte (SP.A)

"Men moet voorbij dat politieke taboe raken en het wordt tijd dat die Vlaamse collega’s in de regering-Michel hun verantwoordelijkheid pakken. Ik weet gewoon dat ook in het parlement meer dan een meerderheid achter het voorstel staat om die fusie mogelijk te maken. Dat men het gewoon doet vanuit democratisch oogpunt, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat onze hoofdstad een goed georganiseerd politieapparaat heeft dat ook de veiligheid kan waarborgen ’s avonds en in het weekend.”

De paraplu’s gaan nu open

Bonte hoort nu vooral foute reacties die totaal naast de kwestie zijn: “Nu gaan de paraplu’s open: "Wij mochten niet, wij konden niet, wij hadden te weinig manschappen, de aanliggende politiezone kon te weinig mensen leveren, de federale politie mocht er niet bij enz…”

"Je ziet dat die verkaveling er altijd toe leidt dat er fouten worden gemaakt, dat er gebrek aan efficiëntie is in het garanderen van de veiligheid in de Brusselse straten. Die eenmaking zou tot gevolg hebben dat je één centraal aangestuurde, performante politiedienst zou hebben, waarbij de verantwoordelijkheden zouden duidelijk zijn en waarbij je vanuit één organisatie veel efficiënter kan inzetten waar het nodig is.”   

“Onbegrijpelijk! Zich zo laten verrassen door krapuul!”

Hans Bonte zag zaterdagavond een totaal verkeerde aanpak. Volgens hem zou een goed geleide ééngemaakte Brusselse politiezone die fouten niet gemaakt hebben: “Ik sta evenzeer versteld dat een politiezone als Brussel zich zo heeft laten verrassen. Hoe kunnen ze erover verbaasd zijn dat de rellen totaal zouden ontsporen? Iedereen kent de problematiek van de wijkbendes aan het Anneessensplein, iedereen kent de problematiek van de samenscholingen aan de Beurs als er wedstrijden gewonnen worden. "

"Bovendien leven we onder terreurdreigingsniveau 3. Dat betekent dat de politiediensten zich zeer alert moeten organiseren als er een samenscholing is. Zich zo laten verrassen door een ontspoorde bende krapuul, is onbegrijpelijk in een situatie zoals we die de laatste jaren kennen. Ik denk effectief dat een centraal aangestuurde politiezone op stadsniveau een einde zou maken aan dit ontluisterend gebrek aan politiezorg in de hoofdstad. Door informatie verzameld op stadsniveau zou dit tot het verleden behoren.” 

Geen gebrek aan politiemensen

Voor Hans Bonte ligt de oorzaak van het gebrekkige politieoptreden niet aan een gebrek aan manschappen. Het ligt volgens hem aan de versnippering van het politiepersoneel: “Ik denk dat men veel efficiënter de manschappen kan inzetten. Ik denk zelfs dat er geen gebrek aan politiemensen is, maar dat ze verkeerd verdeeld zitten. Ze zitten in andere organisaties, de verlofregelingen zijn niet op elkaar afgestemd…"

"Met andere woorden, de versnippering heeft tot gevolg dat men niet efficiënt organiseert. En daardoor gaan er weer een aantal paraplu’s open voor wie verantwoordelijk is voor het falen van het politieoptreden van vorige zaterdag.”

Meest gelezen