Klimaatwetenschappers waarschuwen voor onomkeerbaar kantelmoment

De studie die vandaag in Nature Climate Change verschenen is, waaruit blijkt dat de wereldwijde CO2-uitstoot dit jaar met 2 procent stijgt, baart wetenschappers zorgen. Als de uitstoot vanaf nu niet drastisch omlaag gaat, dan vrezen ze voor een onomkeerbaar kantelmoment. Een moment waarop de aarde verandert en voor mensen, dieren en planten minder leefbaar wordt. 

De wetenschappers hebben zich verenigd in Future Earth, een internationaal onderzoeksplatform dat zich inzet voor een duurzame wereld. In een vandaag verschenen boodschap gericht aan de deelnemers van de klimaattop in de Duitse stad Bonn, dringen zij aan op een stevig antwoord op de studie. Zo niet, dan zal de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, de opwarming van de aarde ver onder de 2 graden Celsius houden, een utopie blijven. 

Voor Future Earth staat het vast dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming. Het platform spreekt zelfs over een nieuw geologisch tijdperk waarin we beland zijn: het Antropoceen. Een tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer bepaald worden door menselijke activiteit, waaronder industrie en landbouw. Bewijzen zien de wetenschappers onder meer in de toename van het aantal broeikasgassen, de verzuring van oceanen en het verlies aan biodiversiteit - fenomenen die zonder menselijke activiteit niet te verklaren vallen.

3 kantelmomenten

Als de huidige uitstoot aan broeikasgassen aanhoudt, dan zal een eerste kantelmoment binnenkort bereikt zijn. Wetenschappers hebben berekend dat het optreedt bij een wereldwijde opwarming tussen 1 en 3 graden (een mate van opwarming waarmee het Klimaatakkoord van Parijs rekening houdt).  De aarde zal dan in die mate veranderen dat:

 • de noordpool in de zomer voortaan ijsvrij zal zijn
 • delen van de Groenlandse ijsplaat onherroepelijk zullen smelten
 • ook de West-Antarctische ijsplaat onherroepelijk zal smelten
 • heel wat berggletsjers zullen verdwijnen
 • en heel wat koraalriffen zullen afsterven  

Een tweede kantelmoment zou bereikt worden als de opwarming nog verder gaat, en tussen de 3 en de 5 graden zou bedragen. De aarde zou dan in die mate veranderen dat:  

 • grote delen van het Amazonewoud savanne worden
 • noordelijke wouden uitbreiden door lokale opwarming
 • zeestromen veranderen
 • El Niño in kracht en frequentie verandert
 • en de Sahel vergroent

Als de aarde met meer dan 5 graden opwarmt, is er nog een derde kantelmoment. Dan zal:

 • de Oost-Antarctische ijsplaat smelten
 • de permafrost ontdooien waarbij methaan zal vrijkomen
 • en ook het winterijs op de noordpool verdwijnen

Uitstoot per decennium halveren

Om het eerste kantelmoment zo lang mogelijk uit te stellen en de andere twee te vermijden, willen de wetenschappers van Future Earth dat de deelnemers van de klimaattop in Bonn de uitstoot van broeikasgassen drastisch aanpakken. Ze pleiten er meer bepaald voor om de uitstoot per decennium te halveren, om zo tegen 2050-2060 de uitstoot tot nul te herleiden.  

Om dat doel te bereiken, zullen landen moeten samenwerken en volop moeten inzetten op hernieuwbare energiebronnen. De wetenschappers zijn ervoor gewonnen om koolstof te belasten. Ze gaan ervan uit dat industrieën dan sneller zullen investeren in klimaatvriendelijke productiemethoden.   

Meest gelezen