"Fusie Brusselse politiezones onnozel noemen, is bijzonder kort door de bocht"

CD&V en N-VA zijn het niet eens met criminologe Els Enhus van de VUB, die stelt dat een fusie van de zes Brusselse politiezones zinloos is zonder een fusie van de 19 gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse parlementsleden Brigitte Grouwels (CD&V) en Johan Van den Driessche (N-VA) zeggen dat zo'n fusie wel zin heeft als de Brusselse minister-president bevoegd wordt voor de gefuseerde politie.

"Binnen CD&V-Brussel hebben we over deze problematiek al veel eerder nagedacht", reageert Brigitte Grouwels (CD&V). "We willen uiteraard niet dat de eenheidspolitie onder leiding komt van de 19 burgemeesters, maar wel onder leiding van de Brusselse minister-president. De politieraad wordt dan weer gevormd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Een dergelijk voorstel is goed uitgewerkt en perfect werkbaar.  De fusie van de politiezones onnozel noemen, is dus bijzonder kort door de bocht."

"Ik zeg niet dat Els Enhus onzorgvuldig heeft gecommuniceerd, maar je kan het ook anders organiseren", beaamt Johan Van den Driessche (N-VA). "Voor mij is het belangrijk dat de publieke opinie weet dat de zorg van mevrouw Enhus onnodig is."

Ook hij vindt dat de politiebevoegdheden naar de Brusselse minister-president moeten gaan: "De bevoegdheden van de burgemeesters kunnen zo worden teruggeschroefd en bijvoorbeeld tot de wijkwerking worden beperkt." 

Meest gelezen