Videospeler inladen...

Alain Courtois: "Wij accepteren niet dat mensen dingen vernielen"

Alain Courtois (MR), eerste schepen in Brussel, verzet zich tegen de kritiek dat Brussel te laks zou zijn voor relschoppers. Hij ging daarover in debat met Jan Segers van Het Laatste Nieuws in "De afspraak", op Canvas.

"Op dit ogenblik moeten wij twee elementen onderscheiden", zegt Alain Courtois. "Ten eerste is er de politieactie, die al dan niet correct is verlopen, en ten tweede is er de wijk zelf en wat wij daar doen."

Falen het Brusselse stadsbestuur en het Brusselse Gewest? Volgens Jan Segers heerst er een cultuur van "laisser faire" in de hoofdstad. "Wij accepteren niet dat mensen dingen vernielen, maar wij moeten eerst te weten zien te komen wat er precies is gebeurd", zegt Courtois.

"In het algemeen is er nu een goede aanpak van het probleem", vindt hij. "Maar wij moeten die mensen natuurlijk blijven wijzen op hun rechten en plichten in deze gemeenschap. Ik beschouw alle elementen hier als heel erg. Ik vraag aan iedereen om tussen te komen en de mensen te veroordelen, maar ik vraag ook een nieuwe aanpak in onze wijken en van bepaalde mensen in die wijken. Men moet er ook geen amalgaam van maken."

Courtois is er naar eigen zeggen van overtuigd dat ook zijn PS-collega's in Brussel beseffen dat er iets moet gebeuren. Hij vindt dat veel Vlamingen alleen maar op Brusel focussen als het fout loopt. "Alle Brusselaars zitten niet op dezelfde golflengte. Sommigen hier denken heus ook wel dat 'trop teveel is". Het moet niet alleen bij woorden blijven, maar er moeten daden volgen."

Meest gelezen