Videospeler inladen...

Belangrijke dag op weg naar brexit: Brits parlement debatteert over uittredingswet

Het Britse parlement debatteert vandaag over het schema van de regering om te komen tot de brexit, en over de uitgebreide bevoegdheden die de regering zich daarvoor toekent. Centraal staat de uittredingswet, die de uitgebreide Europese wetgeving moet overhevelen naar het Britse wetboek.

Het debat is voor de Britse parlementsleden een eerste gelegenheid om in te gaan op de uittredingswet, die formeel een einde moet maken aan het Britse lidmaatschap van de EU, en die vier decennia van EU-wetgeving moet omzetten in Britse wetgeving.

Een indrukwekkende klus, want het gaat om een enorm aantal regels en richtlijnen, waarvan er tienduizenden moeten worden herschreven. De regering wil dat zelf doen, zonder inspraak van het parlement, maar veel parlementsleden verzetten zich daartegen.

Parlement mag stemmen over brexit-akkoord, maar brexit tegenhouden behoort niet tot de mogelijkheden

Over de definitieve tekst van het akkoord over de brexit zal het Britse parlement -de leden van het Lagerhuis én het Hogerhuis- wel de kans krijgen om te debatteren en te stemmen. Dat heeft David Davis, de minister die bevoegd is voor de brexit, gisteren aangekondigd. De regering lijkt daarmee een toegeving te doen aan het parlement, want ook volksvertegenwoordigers van de eigen Conservatieve Partij oefenen druk uit om het parlement het laatste woord te geven over de brexit.  

Maar de brexit tegenhouden, dat behoort niet tot de mogelijkheden. Davis beklemtoonde dat de overeenkomst wegstemmen, niet zal betekenen dat de brexit niet doorgaat. Als het parlement zou weigeren in te stemmen met het bereikte akkoord, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord.

Davis hoopt dat er in oktober 2018 een akkoord met de EU op tafel ligt. In dat geval zou er genoeg tijd moeten zijn voor een debat en een stemming in het Britse parlement.

"Rampzalige gevolgen" als douaneakkoord zou uitblijven

De onderhandelingen over de brexit verlopen uiterst moeizaam, terwijl er uiterlijk in maart 2019 een akkoord op tafel moet liggen. Vanuit verschillende hoeken klinken verontruste geluiden. Een Britse parlementscommissie waarschuwde vandaag voor "rampzalige gevolgen" als het Verenigd Koninkrijk er niet in slaagt om tegen de uiterlijke termijn een douaneakkoord te sluiten.

Het aantal douaneaangiften dat de Britse diensten zullen moeten behandelen zal na het vertrek uit de EU jaarlijks zowat vervijfvoudigen, van 55 miljoen tot 255 miljoen. De diensten beschikken niet over voldoende middelen om dat op te vangen, zo klinkt het. "Het zal een ramp worden als men niet op tijd klaar is en er geen plan B is", zo staat het in het parlementaire rapport.

Volgens een regeringswoordvoerder zal het zo'n vaart niet lopen en zullen de betrokken douanediensten een significante toename van het aantal aangiften wél aankunnen. De Britse regering wil een interimdouaneakkoord van ongeveer 2 jaar met de EU om intussen eigen handelsakkoorden te kunnen onderhandelen.

Meest gelezen