Katholieke dopelingen krijgen vanaf januari een "christelijke identiteitskaart"

Iedere dopeling in de katholieke Kerk krijgt vanaf 1 januari 2018 een identiteitskaart van een christen, als herinnering aan het doopsel. Dat meldt Kerknet. De christelijke identiteitskaart is niet louter een instrument om te onthouden in welke parochie hij of zij het doopsel ontving "maar ook een uitgelezen kans voor gelovigen om meer uit te komen voor hun christelijke identiteit", luidt het. "De kaart kadert in een hedendaagse Kerk", verduidelijkt mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie.

De identiteitskaart is vooral een praktisch instrument om bepaalde gegevens bij te houden. Dat is nodig omdat vanaf 1 januari 2018 in alle bisdommen van België een nieuwe regeling in voege treedt voor het inschrijven van het sacrament van het doopsel in het doopregister. Dat gebeurt niet langer in het parochieregister van de parochie waar hij of zij woont, maar van de parochie waar hij of zij gedoopt wordt, en enkel daar. Latere sacramenten worden er ook in genoteerd. De kaart bundelt die gegevens als persoonlijk geheugensteuntje.

IPID

Met de nieuwe regeling voegen de bisschoppen zich naar de gewijzigde realiteit inzake parochiebezoek. Christenen zijn vandaag veel mobieler dan voorheen. "Velen kiezen ervoor in een andere parochie naar de mis te gaan", verduidelijkt Cosijns. De mosterd voor de kaart halen de bisschoppen in Doornik, waar al een Carnet de vie chrétienne bestaat.

Ook een aantal kerkelijke formulieren worden aangepast om in orde te zijn met de nieuwe Europese wetgeving op de privacy die in 2018 van kracht wordt. Op het formulier voor het doopsel wijzen de bisschoppen erop dat de instemming van beide ouders nodig is om hun kind ten laten dopen. Nieuw is  dat ze het niet langer over 'mama' en 'papa' hebben maar over 'persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen'.

"Wij volgen de redenering van paus Franciscus dat ieder kind gedoopt mag worden als de natuurlijke ouders of zij de het ouderlijk gezag uitoefenen ervoor kiezen het christelijk op te voeden, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden: gehuwd, gescheiden, of homoseksueel. Daarmee spreken we geen oordeel uit. We stemmen ons af op de evolutie in de samenleving", aldus Cosijns.

IPID

Meest gelezen