Video player inladen...

Quirynen: "Biechtgeheim is nog strenger dan beroepsgeheim van dokter of advocaat"

Een Brugse priester wist dat iemand zelfmoord zou plegen, maar heeft niets ondernomen om hem tegen te houden, is dat schuldig verzuim of niet? De priester zelf beroept zich op het biechtgeheim en zegt dat hij niets mocht doen. Advocaat Paul Quirynen legt in "De Afspraak" uit wat biecht- en beroepsgeheim precies inhouden: "Het biechtgeheim is nog strenger dan het beroepsgeheim van een dokter of advocaat."

Wat is het biechtgeheim? En kan of mag iemand zich daarop beroepen wanneer er iets gebeurt? Nu een Brugse priester zich zal moeten verantwoorden voor schuldig verzuim bij een zelfdoding, zijn dat vragen die opspelen. Volgens advocaat Paul Quirynen is het eerst en vooral belangrijk dat we het probleem van het biechtgeheim niet isoleren tot een problematiek die zich alleen in de kerk voordoet. "Advocaten, psychiaters, onderwijzers, dokters, leiders in de jeugdbeweging... We worden allemaal wel eens geconfronteerd met kwetsbare mensen die hun zorgen bespreken", vertelt hij in "De Afspraak".

"Beroepsgeheim is relatief heilig"

Vraag is: wat doe je daar dan mee? Volgens Quirynen heeft een priester ook zijn beroepsgeheim. "Binnen het kerkelijk recht heeft hij de verplichting om alles wat kadert in het biechtgeheim voor zich te houden." De advocaat benadrukt dat er een onderscheid bestaat tussen een biechtgesprek, een pastoraal gesprek en een vriendschappelijk gesprek. "Daar zal de rechter zich over moeten uitspreken: was het een biecht of niet?" Er moet volgens de advocaat ook bewezen worden dat men opzettelijk iemand niet geholpen heeft terwijl men dat wel beloofd had. 

Quirynen spreekt ook uit eigen ervaring: "15 à 20 jaar geleden bekende een man bij mij - als advocaat - dat hij geld verduisterd had, maar dat nooit had durven uitspreken. Ik heb hem met alle mogelijke middelen proberen helpen, maar op het einde van het gesprek zei hij: "Ik weet wat ik moet weten, nu rijd ik met mijn wagen in het kanaal." Dan zit ik met het beroepsgeheim: ik mocht daar niets mee doen, ik moest zwijgen." Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij een dokter die weet heeft van een patiënt met HIV. "Dat valt binnen het beroepsgeheim: de dokter mag dat niet zeggen aan anderen. Het beroepsgeheim is relatief heilig."

"Biechtgeheim is strenger dan beroepsgeheim van advocaat of dokter"

Meer nog: Quirynen stelt dat het biechtgeheim nog strenger is dan het beroepsgeheim van een advocaat of een dokter. "Wij hebben nog de mogelijkheid om het te bespreken met iemand van onze beroepsgroep: een dokter met de Orde van de Geneesheren, wij met onze stafhouder. Bij een noodsituatie - bijvoorbeeld als anderen in gevaar zijn - kan je dat dan ter sprake brengen zonder het beroepsgeheim te schenden. Maar de priester mag dat volgens het kerkelijk recht niet doen." We zitten hier dus met twee parallelle rechtssystemen. 

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.

Meest gelezen