AFP or licensors

Sessions verweert zich tegen druk van alle kanten

Minister van Justitie Jeff Sessions moest andermaal een lastige en urenlange hoorzitting doorstaan in het Congres. Hij beet van zich af, tegen Democraten én Republikeinen.  

De hoorzitting voor de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden leverde geen spectaculaire nieuwe onthullingen op in het dossier van het lopende onderzoek naar de Rusland-connecties van de Trump-campagne. Sinds zijn laatste publieke getuigenis was er niettemin nieuwe informatie boven water gekomen, die ook Sessions in verlegenheid bracht. 

Zo heeft een oud-campagne-adviseur, George Papadopoulos, aan het team van speciaal aanklager Robert Mueller toegegeven dat hij geprobeerd heeft om namens het team-Trump contact te leggen met Russische vertegenwoordigers. Daarover had hij Sessions ook op de hoogte gebracht. De minister zei daarover nu dat hij Papadopoulos vergeten was, tot hij die naam opnieuw vermeld zag in de pers. Hij voegde daaraan toe dat hij Papadopoulos bovendien duidelijk had proberen te maken dat die niet gemachtigd was om de campagne te vertegenwoordigen bij Russische (of andere buitenlandse) regeringsinstanties. 

Vergeetachtig?

Over een andere campagnemedewerker, Carter Page, zei Sessions dat hij zich ‘niet herinnerde’ hem te hebben gesproken over diens geplande reis naar Rusland. ‘I don’t recall’ was een zinnetje waarmee de minister heel wat lastige vragen beantwoordde. Dat wekte af en toe de indruk dat hij eerdere verklaringen omzeilde, tegensprak of tenminste afzwakte. Wanneer de commissieleden hem daarop wezen, leek Sessions niet meer volkomen op zijn gemak, maar totaal uit het lood geslagen was hij evenmin. 

Op sommige momenten deed de vergeetachtigheid van de minister vragen rijzen. Zo kon hij zich niet herinneren of en wat de andere campagneteamleden (of Donald Trump zelf) gezegd hadden toen Papadopoulos zijn idee bekend maakte om contact te zoeken met Rusland. Sessions excuseerde zich tijdens de hoorzitting voor de gaten in zijn geheugen, door te benadrukken hoe ‘chaotisch’ de Trump-campagne was geweest. In zo’n omstandigheden, suggereerde hij, en omdat ook zijn slaap onder de drukte leed, was het onmogelijk om elke korte conversatie exact in het geheugen op te slaan. 

Speciale aanklager tegen Hillary Clinton

Toch waren het niet enkel Democraten die Sessions het vuur aan de schenen legden over het Rusland-onderzoek. Van Republikeinse kant werd hij eveneens onder druk gezet. Zo wilden verschillende volksvertegenwoordigers weten waarom hij nog geen speciale aanklager had aangeduid die aantijgingen tegen Hillary Clinton zou onderzoeken, zoals president Trump zelf ook al, in tweets en commentaren, had gesuggereerd. 

Het antwoord van Sessions op die vragen was helder: als dat gebeurt, zal het op basis van feiten en harde aanwijzingen zijn, en niet op basis van verdachtmakingen. ‘It looks like’ is niet genoeg, zei Sessions. Daarmee gaf hij blijk van een onafhankelijke lijn, en van een principiële bereidheid om politieke druk te weerstaan, zelfs als die van het Witte Huis komt. 

Keek de president?

De vraag is of Sessions met zijn getuigenis in de commissie zijn eigen positie niet verder ondergraven heeft. Het is bekend dat president Trump geen hoge pet meer op heeft van zijn minister van justitie, en af en toe al openlijk met het idee heeft gespeeld om hem de laan uit te sturen. 

De kans is groot dat Trump, àls hij  gekeken heeft, zo nu en dan gevloekt heeft. Zelfs al doorstond Sessions de hele beproeving behoorlijk goed, de vragen over de Rusland-connecties wist hij niet echt afdoende te ontkrachten. En over een onderzoek naar Hillary Clinton hield hij zich duidelijk op de vlakte. 

Meest gelezen