Videospeler inladen...

Start van de gesprekken over een nieuwe onderwijs-CAO

De Vlaamse regering legt tegen 2020 zo'n 100 miljoen euro op tafel voor een nieuwe CAO voor het onderwijspersoneel. Daarmee kunnen de lonen worden verhoogd voor de 200.000 personeelsleden in onderwijs. Tegelijk vraagt onderwijsminister Crevits ook aandacht voor de startende leraren.  

Vanaf september volgend schooljaar komt er 10 miljoen euro op tafel, in 2019 wordt dat 30 miljoen om in 2020 op te lopen tot ruim 100 miljoen euro. Dat komt overeen met 1,1 procent van de totale loonmassa van het onderwijspersoneel.

Hoe het geld moet worden besteed, daarover wordt nu onderhandeld. Maar de drie vakbonden vragen alvast een lineaire loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel, zegt Raf Deweerdt van ACOD-onderwijs, die naar het interprofessioneel akkoord voor de privesector verwijst: "Daar is een verhoging van de koopkracht van 1,1 procent afgesproken.  Wij willen met onderwijs gelijke tred houden met de prive-sector. Als we meer zouden kunnen doen zou dat prima zijn, maar gelijke tred houden is al mooi".

Betere verloning voor de schooldirecteurs?

De onderwijskoepels die als werkgevers mee aan tafel zitten, dringen aan op een betere verloning voor de directeurs in de scholen. Volgens Lieven Boeve van het katholiek onderwijs gaat het om leidinggevende jobs met een grote verantwoordelijkheid die moeten verloond worden zoals in andere sectoren. " Zodat we de juiste mensen kunnen aantrekken om onze scholen te leiden", zegt hij.

Samen met het GO en de andere koepels vraagt het katholiek onderwijs ook administratieve hulp voor de directeurs in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.  

Extra aandacht voor de startende leraren

Onderwijsminister Crevits vraagt extra aandacht voor de startende leraren. Ook wij zijn bezorgd over de moeilijke situatie van de starters, zeggen de bonden, en we zijn bereid om naar oplossing te zoeken. "Maar het geld is beperkt, dus zullen we allemaal een duit in het zakje moeten doen", zegt Koen van Kerckhoven van de Christelijke Onderwijsbond.

Meest gelezen