Vlaamse Onderwijsraad werkt aan toekomstvisie voor onderwijs aan vluchtelingen

De instroom van vluchtelingen in ons land is al een tijdje aan de gang. Logischerwijs komt een deel van hen in ons onderwijs terecht, want onderwijs is een basisrecht én vanaf een bepaalde leeftijd geldt voor iedereen de leerplicht. Daarom buigt de Vlaamse Onderwijsraad zich over de aanpak van die vluchtelingen in ons onderwijs de komende jaren.

De Vlaamse Onderwijsraad, de Vlor,  heeft een werkgroep opgericht die zich buigt over de invloed van de vluchtelingenstroom in en op het onderwijs. Daarbij zo klinkt het spreekt de Vlor met alle betrokkenen: de vluchtelingen zelf natuurlijk, maar ook de directies en de ouders. De oefening moet leiden tot een toekomstvisie.

De Vlor heeft gekeken naar de Nederlandse Onderwijsraad. Die voerde eerder dit jaar een gelijkaardige oefening uit.  Die raad pleitte voor meer aandacht voor onderwijs in het asielopvangbeleid én voor goede basisvoorzieningen voor de vluchtelingen.

De werkrgroep binnen de Vlor schermt met enkele vragen. Wat is de impact van de vluchtelingeninstroom voor het onderwijs op lange termijn? Voor welke uitdagingen staat het onderwijs? Wat is het antwoord van het onderwijs? Hoe kan het onderwijs nieuwkomers van alle leeftijden op alle niveaus klaarstomen voor de toekomst? Wat kunnen we leren van de aanpak en de ervaringen in de buurlanden? Alle antwoorden moeten dus een toekomstvisie opleveren over vluchtelingen in ons onderwijs.

Meest gelezen