4 procent van de Belgische werknemers werkt 50 uur of meer per week

De werkdruk in België is laag. Dat blijkt uit een rapport van de OESO, de organisatie van rijke industrielanden. Het aandeel Belgische werknemers dat 50 uur of meer per week werkt, ligt op 4 procent van het totaal. Dat is ver onder het gemiddelde van de OESO-landen en het cijfer is ook nog altijd hetzelfde als in 2005.

Er zijn in België ook minder mensen aan het werk dan in de andere landen: de werkgelegenheidsgraad in ons land was vorig jaar 62 procent. Dat is iets lager dan het OESO-gemiddelde.

De OESO bekeek ook het (netto beschikbaar) inkomen en het (netto) vermogen van de Belgen. Daar doen we het zeer goed. We staan in de top-drie. 

In het rapport "How's Life?" vergelijkt de OESO nog een hele resem andere cijfers en data van haar 35 lidstaten. Wat blijkt? Er zijn nog altijd belangrijke ongelijkheden op het vlak van geslacht, onderwijsniveau en leeftijd. "Sommige aspecten van het dagelijkse leven zijn er sinds 2005 op vooruit gegaan, toch zijn er nog te veel mensen die niet kunnen genieten van de voordelen van de vooruitgang in veel OESO-landen", luidt het.

Kwaliteit van lucht en water gaat erop vooruit

De luchtkwaliteit in België is er sinds 2005 met 7 procent op vooruit gegaan en zit dicht tegen het OESO-gemiddelde. En een grote meerderheid van de Belgen – 84 procent - is tevreden met de waterkwaliteit. Dat is beter dan het OESO-gemiddelde (79 procent).

Het OESO-rapport bespreekt ook de situatie van migranten. In België is 17 procent van de bevolking geboren in een ander land. Dat is boven het OESO-gemiddelde van 13 procent. Er zijn ongeveer even veel vrouwen als mannen, en 79 procent van hen is tussen 15 en 64 jaar oud. Dat komt overeen met het OESO-gemiddelde (76 procent).

Meest gelezen