Jonas Hamers / ImageGlobe

België blijkt middelmatige klimaatleerling: "Beleidsmakers moeten dringend nieuwe stappen zetten"

België bekleedt de 32e plaats op 60 op de Climate Performance Index, een klassement van "doeltreffendheid van de strijd tegen klimaatverandering door 's werelds meest vervuilende landen." Een magere score, zeggen milieu-organisaties, veroorzaakt door "een gebrek aan duidelijke politieke visie op energie en klimaat in België de voorbije jaren."

De lijst is samengesteld door Germanwatch en het Climate Action Network (CAN) Europa en is vanmorgen voorgesteld in Bonn, in de marge van de Klimaattop daar. De bedoeling is om te objectiveren hoe 56 landen en de Europese Unie, samen verantwoordelijk voor 90 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het doen in de strijd tegen klimaatverandering.

Een leeg podium

De samenstellers van de lijst hebben het podium symbolisch leeg gelaten, omdat volgens hen geen enkel land de grootste onderscheiding verdient. De landen die er het best uitkomen, zijn Zweden, Litouwen en Marokko. De Scandinavische landen doen het uitstekend, met ook nog Noorwegen en Finland in de top 6.  

België komt ruim na de Europese Unie, die negen plaatsen hoger staat. "De slechte score van België is te wijten aan het feit dat ons land op dit moment niet op schema zit om zijn Europese klimaatdoelstellingen te halen voor 2020", zegt WWF België.   

We zitten niet op schema om de doelstellingen van 2020 te halen, vandaar de slechte score

WWF België

Nochtans staat ons land in de middenmoot op de aparte ranking voor klimaatbeleid, op plaats 28 met het predikaat "medium" op een schaal van 'high', 'medium', 'low' en 'very low' (voor zijn internationaal klimaatbeleid haalt België plaats 24, voor het nationale beleid plaats 34, nvdr).

Klimaatbeleid is slechts een van de vier factoren die in rekening is gebracht, naast de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie en energieconsumptie.

België zwaar in het rood voor hernieuwbare energie 2030

WWF België is niet onder de indruk van de Belgische score: "In plaats van verder te dalen, noteert de Belgische uitstoot van broeikasgassen weer een lichte stijging in 2015 en 2016. Als de huidige trend zich doorzet, zal de Belgische uitstoot boven de doelstelling in 2020 uitstijgen."

Het WWF wijst ook op de "onzekerheden" op het gebied van energievisie, die de investeringen in hernieuwbare energie geen goed hebben gedaan. "Aan het begin van dit decennium deed België het niet slecht qua investeringen in hernieuwbare energie. Helaas is ondertussen de motor stilgevallen, sinds het begin van deze legislatuur."  

Uit een simulatie blijkt dat België vooral in het rood gaat als het gaat over ons toekomstige (gesimuleerde) aandeel in hernieuwbare energie, afgezet tegen de klimaatdoelstellingen voor 2030. (zie grafiek onderaan).

Hoog tijd dat onze beleidsmakers nieuwe stappen zetten

Julie Vandenberghe, klimaatofficier WWF België

België mag niet blijven leunen op zijn inspanningen uit het verleden, zegt Julie Vandenberghe, klimaatexpert bij WWF. "Het is nu hoog tijd dat onze beleidsmakers een nieuwe stap zetten en een klimaatplan lanceren dat ons land weer op de rails zet voor 2030." 

"Onze verkozenen moeten veel meer samenhang verzekeren tussen alle beleidsmaatregelen en de klimaatdoelstellingen, ongeacht het werkveld", voegt Noé Lecocq eraan toen, klimaatverantwoordelijke bij Inter-Environnement Wallonie.  

Er is meer samenhang nodig tussen de verschillende beleidsmaatregelen en de klimaatdoelstellingen

Noé Lecocq van Inter-Milieu Walonië
Bron: CCPI-2018

Meest gelezen