BELGA/VAN ASSCHE

Europa beschermt staalsector tegen Chinese dumping

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd die (onder meer) de staalsector beter zouden moeten beschermen tegen de import van goedkoop staal uit China. De zogenaamde anti-dumpingregels worden aangescherpt. Ook niet-naleving van internationale arbeids- en milieunormen kan voortaan als een vorm van dumping worden beschouwd.

Vorig jaar trok een merkwaardige betoging door de Europese wijk in Brussel: zowel werkgevers als werknemers van Europese staalbedrijven kwamen op straat om maatregelen te vragen tegen de invoer van goedkoop Chinees staal.  Een zeldzaam verenigd front, tegen een gemeenschappelijke vijand. De aanleiding was het feit dat Europa op het punt stond om China, in de Wereldhandelsorganisatie, te erkennen als een "markteconomie". Dat zou als gevolg hebben gehad dat Europa minder makkelijk maatregelen zou kunnen nemen tegen "dumping", invoer uit China aan oneerlijke lage prijzen.

AFP or licensors

Voor de betogende vakbonden en werkgeversorganisaties was dat onaanvaardbaar. De Chinese overheid subsidieert Chinese staalbedrijven, productie-overschotten worden tegen lage prijzen "gedumpt" op de wereldmarkt, waardoor in Europa fabrieken moeten sluiten. Europa kon zich daar tegen beschermen door anti-dumpingheffingen in te voeren, maar die bescherming dreigde dus weg te vallen (of toch veel moeilijker te worden).

Begin oktober van dit jaar bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord om toch beschermingsmaatregelen mogelijk te maken. China wordt in het akkoord niet met naam genoemd, in de tekst gaat het om landen met een aanzienlijke staatsinterventie.  Europese bedrijven die klagen over oneerlijke dumping uit zulke landen, zullen door de Europese Commissie geholpen worden bij het vinden van bewijzen dat de normale economische gang van zaken verstoord wordt door overheidssubsidies. Nieuw is ook dat het niet-naleven van internationale arbeids- en milieunormen ook als een vorm van verstoring van de economie beschouwd kan worden.

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV, de koepelorganisatie van Europese vakbonden) reageert tevreden. "Er is duidelijk vooruitgang: voor het eerst in de geschiedenis zal het niet-respecteren van sociale rechten gebruikt worden als argument in het handelsbeleid. We zullen eindelijk kunnen vechten tegen sociale en milieudumping die jobs vernietigt in Europa",  zegt Liina Carr van het EVV.

Meest gelezen