Europees Parlement wil Pinxten niet meer in Rekenkamer

Oud-minister Karel Pinxten krijgt geen derde ambtstermijn als lid van de Europese Rekenkamer. Dat is wat het Europees Parlement adviseert. Dat advies hoeft in principe niet gevolgd te worden, maar de kans is groot dat het toch gebeurt. De Rekenkamer controleert het financiële beheer van de Europese Unie.

Het Europees Parlement verzette zich met een meerderheid van 310 tegen 284 stemmen tegen de kandidatuur van Pinxten. Onder andere de Duitse christendemocraten zouden tegen gestemd hebben. Zes andere kandidaten werden wel goedgekeurd. 

Het parlement adviseert de Raad  van de Europese Unie (de ministers van de lidstaten) die uiteindelijk de leden benoemt. In principe kan die het advies van het parlement nog naast zich neer leggen. Dat gebeurde ooit al eerder bij een Maltees, Pools en Kroatisch lid van de Rekenkamer.

Het is nu aan de Belgische regering om te bepalen of zij Pinxten als kandidaat zal blijven steunen of een andere kandidaat zal aanduiden. Elke lidstaat mag één lid van de Rekenkamer leveren voor een termijn van zes jaar. Die kandidaat wordt dan benoemd door de Raad op advies van het parlement.

Karel Pinxten zit al sinds 2006 in de Europese Rekenkamer. Zijn huidig mandaat loopt af in 2018. Hij heeft dus al twee ambtstermijnen achter de rug, maar dat was niet het enige mogelijke bezwaar tegen Pinxten. Bij het Europese antifraudebureau OLAF loopt een onderzoek tegen hem. Rapporteur Indrek Tarand van de groene fractie vroeg de parlementsleden echter om niet als rechtbank op te treden maar het vermoeden van onschuld te bewaren aangezien het onderzoek nog aan de gang is.  Parlementsleden die zich tegen de kandidatuur wilden verzetten, zouden dat volgens Tarand moeten doen omdat een mandaat bij de Rekenkamer beperkt zou moeten blijven tot twee ambtstermijnen.

Eerder sprak ook de begrotingscontrolecommissie van het parlement zich al negatief uit over de kandidatuur van Pinxten. Die sprak toen van een "interne aangelegenheid".

Meest gelezen