Nieuwe premie voor Brusselse werkzoekenden moet ook Vlaamse werkgevers verleiden

Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, lanceert vandaag een campagne om Brusselse werkzoekenden aan te prijzen, ook bij Vlaamse werkgevers. De Brusselse werkzoekenden krijgen een fikse premie van Actiris waardoor ze een stuk goedkoper worden voor hun werkgever. Ook als ze buiten Brussel werk vinden, bijvoorbeeld in Vlaanderen, kunnen ze hun premie meenemen.  

"Bedoeling van de nieuwe premie is om Brusselse werkzoekenden die het moeilijk hebben om aan een job te geraken omdat ze bijvoorbeeld laaggeschoold zijn of al wat ouder, sneller weer aan het werk te krijgen", vertelt Liesbeth Driesen van Actiris. "Via een financieel duwtje in de rug willen we werkgevers overtuigen om hen toch in dienst te nemen."

Concreet kunnen de Brusselse werkzoekenden die in aanmerking komen voor de regeling, bij een sollicitatie de werkgever een premie van 15.900 euro aanbieden, te besteden over de eerste 30 maanden van hun nieuwe job.  De eerste 6 maanden worden ze op die manier 350 euro goedkoper voor hun werkgever, de 12 maanden daarop loopt dat zelfs op tot 800 euro per maand goedkoper en het laatste jaar opnieuw 350 euro per maand.

Op die manier geven we onze Brusselse werkzoekenden de kans om hun werkgever te bewijzen dat ze wel degelijk veel voor het bedrijf kunnen betekenen, zegt Liesbeth Driesen.
Voor mensen met een beperking loopt de premie zelfs op tot 23.400 euro te besteden over 36 maanden.  

Wie komt in aanmerking?

Brusselse werkzoekenden die niet makkelijk aan de slag geraken, komen in aanmerking voor de premie.  Bijvoorbeeld wie langer dan 1 jaar werkloos is of jongeren onder de dertig die geen middelbaar diploma hebben. Of jongeren die net een stage of beroepsopleiding hebben gevolgd bij de Brusselse VDAB.  Maar ook oudere werkzoekenden boven de 57 jaar of wie zijn job verliest wegens een herstructurering kan op de premie rekenen. Naar schatting zouden zo meer dan 50.000 Brusselaars in aanmerking kunnen komen voor de premie.  

"We hebben de bestaande activeringspremie vereenvoudigd en verbrusseld"

Liesbeth Driesen van Actiris

"Vroeger bestonden er ook al premies om bepaalde groepen werkzoekenden financieel aantrekkelijk te maken voor een werkgever", vertelt Liesbeth Driesen. "Maar na de zesde staatshervorming hebben we de premie vereenvoudigd en verbrusseld.  Vroeger toen het nog federaal was geregeld kwamen ook veel Vlamingen en Walen die in Brussel werken in aanmerking voor de Brusselse activa-premie. Nu hebben we die aangepast om meer de focus te leggen op de Brusselaars", zegt ze.  

Omdat de premie gekoppeld is aan de werkzoekende, kan een Brusselaar die werk vindt buiten Brussel, bijvoorbeeld in de Vlaamse rand, zijn premie meebrengen voor zijn nieuwe werkgever. En dat maakt een Brusselse werkzoekende dubbel interessant voor een Vlaamse werkgever, zegt Liesbeth Driesen. Want Vlaanderen geeft RSZ-kortingen aan de werkgevers die bijvoorbeeld jongeren onder de 25 aan het werk helpen. Die Vlaamse premie kan dan gecombineerd worden met de Brusselse.  

Gevaar voor verdringing van Vlaamse werkzoekenden?

Volgens Liesbeth Driesen is er niet meteen gevaar dat Vlaamse werkzoekenden daardoor minder kans zouden maken op werk. Want de Vlaamse en de Brusselse arbeidsmarkt zijn heel complimentair, zegt Driesen. " In Vlaanderen zijn er heel veel jobs, men spreekt zelfs van een knelpunteconomie. Maar de Vlaamse arbeidsmarkt veroudert, terwijl we hier in Brussel heel veel jonge mensen hebben die op zoek zijn naar werk. "

Campagne met echte "Brusseleirs"

Om de nieuwe maatregelen bekend te maken start een campagne met 6 echte Brusselse werkzoekenden, die op de affiches ook hun talenten in de verf zetten. De slogan, die zich expliciet richt tot werkgevers, luidt dan ook " U heeft nu meer dan 15.900 redenen om een Brusselaar aan te werven."

Meer info over de nieuwe maategelen op www.actiris.be/activabrussels

Meest gelezen