Videospeler inladen...

Pano: Burgemeester én bouwmeester?

Herbekijk hier "Pano" van woensdag 15 november

Noot van de redactie

Via de Nieuwsombudsman heeft het schepencollege van Koksijde nog een reactie gegeven op sommige verklaringen van mevrouw Dominique Gillet. In de reportage zegt Dominique Gillet, die een jarenlange juridische strijd voert met de gemeente, dat burgemeester Vandenbussche als notaris sommige erfdienstbaarheden niet zou vermeld hebben in notariële akten.

Het schepencollege wijst erop de vrederechter van Veurne heeft geoordeeld dat het hier niet om erfdienstbaarheden gaat, maar om (oude) contractuele verbintenissen die vandaag geen gevolg meer hebben.
Dominique Gillet beweert ook dat de Chaletlaan onterecht zou afgesloten zijn. Het gedeelte van de Chaletlaan dat nu bebouwd is, werd evenwel nooit aangelegd als weg. Tegen het bouwproject op de ontworpen weg werd klacht ingediend bij de gouverneur die - na verdere uitleg door de gemeente - niet meer heeft gereageerd, aldus het schepencollege.

Voor alle duidelijkheid : deze elementen kwamen niet voor in het schriftelijke antwoord dat burgemeester Vanden Bussche aan de redactie van Pano heeft overgemaakt. Daarom zaten ze niet in de reportage.

Deze betwistingen tussen mevrouw Gillet en de gemeente waren ook niet het onderwerp van de reportage. Wél de mogelijk belangenvermenging bij burgemeesters en schepenen aan de kust die in een aantal gevallen persoonlijke belangen konden hebben bij beslissingen van de gemeenten.

Burgemeester Vanden Bussche heeft laten weten dat hij zich altijd aan de wettelijke voorschriften heeft gehouden en dat hij bij beslissingen van het college die hemzelf aangingen altijd de zitting heeft verlaten. Dat element werd wel degelijk gemeld in de reportage.

Meest gelezen