Staking bij schuimrubber­producent Recticel in Wetteren

Bij schuimrubberfabrikant Recticel in Wetteren wordt gestaakt. De productie ligt bijna volledig stil. De directie had aan het personeel een loonsverhoging van 1,1% voorgesteld, maar een meerderheid van de arbeiders en bedienden vond dat te weinig. Johan Quintelier van ACV: ”Recticel is een groot bedrijf. We hadden wel iets meer verwacht dan de 1,1% die voor de hele chemiesector is afgesproken. Er is hier een goede traditie van lokaal sociaal overleg.”

De actie krijgt de steun van ACV en ABVV. Angeline van den Rijse (ABVV): ”De werknemers hebben hier de voorbije twaalf maanden een grote inspanning geleverd. Dat merk je aan de productie, die met 6% is gestegen.”

De vakbonden wijzen erop dat die productiestijging er is gekomen ondanks twee grote tegenslagen: een fout bij een levering, en een grote brand op een productiesite in Tsjechië. Wetteren moest daarom een tandje bijsteken. 

En daarom vragen wij nu een geste, zeggen de vakbonden: "Respect, een correcte salarisverhoging en een beperkte arbeidsduurvermindering.” 

De directie betreurt de situatie: “Er is een interprofessioneel akkoord waarin een loonstijging van 1,1 procent werd vastgelegd. Het personeel heeft flexibiliteit en inzet getoond, met mooie resultaten tot gevolg. We hebben dat in ons voorstel willen reflecteren met een appreciatiepremie, maar dat bleek onvoldoende."

Voorlopig is er geen overleg gepland, maar de directie verwacht dat dat er snel komt. Net als de vakbonden wijst de directie op de traditie van goed sociaal overleg bij Recticel in Wetteren. Daar werken 560 mensen.

Meest gelezen