Videospeler inladen...

Tommelein wil de kerncentrales sluiten, N­-VA wil er twee openhouden

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil zo snel mogelijk met de federale, Brusselse en Waalse regeringen rond de tafel zitten om een energieplan te maken. Dat is ook nodig, want netbeheerder Elia waarschuwt in een studie voor stroomtekorten als de politiek niet snel ingrijpt. Tommelein houdt wel vast aan de kernuitstap. Coalitiepartner N-VA stelt voor om twee kernreactoren langer open te houden.

Stroomnetbeheerder Elia heeft een studie overgemaakt aan alle Belgische ministers van Energie. Daarin staat dat een kernuitstap in 2025 nog steeds mogelijk is, maar dat er snel een beslissing moet worden genomen over de alternatieven: ofwel worden er nu alternatieve investeringen gedaan -in extra gascentrales, windmolenparken en zonnepanelen- ofwel dreigt er een stroomtekort.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein toont zich voorstander van een sluiting van de kerncentrales, en roept zijn collega's op om snel een energiepact te sluiten. "Anders zullen de investeringen in alternatieven voor de kerncentrales niet tijdig gebeuren", zegt hij in een persbericht. "De toekomst is hernieuwbaar. We stappen af van kernenergie. Er zal pas worden geïnvesteerd in de nodige alternatieven als voor iedereen héél duidelijk is welke richting we uitgaan."

Tommelein wil het energiepact klaar hebben tegen het einde van dit jaar. "Als er één iets is dat duidelkijk wordt uit de studie van Elia, dan is dat dat het tijd is voor actie", zei Tommelein vanmiddag in het Vlaams Parlement. "Wat ook duidelijk is, is dat het wel degelijk mogelijk is om een kernuitstap te doen in 2025."

N-VA wil kerncentrales openhouden

De N-VA pleit voor langer openhouden van minstens twee kernreactoren, en dat minstens tien jaar.  "Alleen op groene energie teren zou gewoon te duur worden. Elia spreekt over meer dan twee miljard euro", zegt Kamerlid Bert Wollants (N-VA). 

"Als we gedeeltelijk inzetten op gascentrales, maar ook twee kernreactoren openhouden, kunnen we de factuur met enkele honderden miljoenen per jaar goedkoper maken", aldus Wollants. "Als je volledig op gascentrales zou overstappen heb je er een negental nodig. Dat is heel duur, en niemand zal dit zonder subsidies willen doen."

De N-VA denkt aan Doel 3 en Tihange 4, de jongste kernreactoren van ons land.

CD&V isoleert N-VA: "Kernuitstap is haalbaar en nodig"

N-VA is de enige regeringspartij die niet gewonnen is voor een kernuitstap, want ook CD&V wil een sluiting tegen 2025. "Het rapport toont heel duidelijk aan dat dit haalbaar is", zegt Robrecht Bothuyne (CD&V). "Maar het is dringend tijd voor actie. De stappen die we zullen moeten ondernemen gaan waarschijnlijk ook geld kosten, we moeten erover waken dat dit budget ook draagvlak heeft bij de bevolking."

Groen houdt vast aan kernuitstap in 2025

“Ondanks jaren getalm en zelfs sabotage van de kernuitstap kan het nog altijd", zegt Groen-Kamerlid Kristof Calvo. Hij zegt dat zijn partij vanuit de oppositie bereid is om mee te werken aan een energiepact. Dat zou wel eens nodig kunnen zijn, want de meerderheid is duidelijk verdeeld.

Als de kerncentrales een levensduurverlenging krijgen, zal dat ten koste gaan van investeringen in groene energie. "Dat staat zwart op wit in het rapport. Er is dus geen excuus meer om te talmen met de kernuitstap. De politiek moet nu in actie schieten."

Vlaams Belang vindt kernuitstap "dwaasheid"

Vlaams Belang leest in het rapport van Elia "de bevestiging dat het de hoogste tijd is dat het energiebeleid in dit land terugkeert naar de realiteit". 

"Compensatie via nieuwe gascentrales en windmolens is weinig realistisch", stelt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. "Niets wijst er alvast op dat de Vlaamse Regering haar doelstellingen met betrekking tot windturbines zal halen. Massale investeringen in offshore hernieuwbare energie via de uitbouw van een tweede zone in de Noordzee dreigen de energiefactuur nog eens de hoogte in te jagen." 

De N-VA wil enkel de twee jongste kernreactoren openhouden, Vlaams Belang wil nog een stap verder gaan. "Er moet worden overwogen om ook de levensduur van de oudere reactoren te verlengen", aldus Sintobin.

SP.A: "regering moet geen twijfel zaaien"

SP.A laat weten dat de regering geen twijfel mag zaaien, en gewoon moet doorgaan met de kernuitstap in 2025 zoals gepland. "Als we vandaag een duidelijke keuze maken hoeven we niet te vrezen voor een energietekort", klinkt het bij de socialisten. 

Voka: "Kernuitstap, maar ook extra gascentrale"

Werkgeversorganisatie Voka laat weten dat "meer hernieuwbare energie zonder twijfel een must" is. "Elektriciteit is een levensader voor iedereen en vooral ook voor onze bedrijven.  We moeten daarbij in elke stap competitiviteit, leveringszekerheid en duurzaamheid evenwichtig aan elkaar koppelen."

Voka wil de kerncentrales zien sluiten in 2025, maar gelooft niet dat groene energie voldoende zal zijn als alternatief. "Voorlopig hebben we dus nog nood aan gascentrales, zeker vanaf 2025", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Aangezien deze investeringen meerdere jaren in beslag nemen, moeten we echt wel nu aan de slag." 

Voka roept alle politieke partijen op om zo snel mogelijk een energiepact te sluiten. 

VBO: "Denk aan de kostprijs"

Het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) benadrukt dat een goede energievisie uit een uitgekiend evenwicht tussen drie pijlers moet bestaan: competitieve prijzen, een hoge bevoorradingszekerheid en respect voor klimaatdoelstellingen

"Het valt op dat men in de eerste commentaren op deze Elia-studie nogal vlug voorbijgaat aan de pijler ‘kostprijs’. Noch subsidies, noch import van energie zijn gratis." Het VBO waarschuwt: "Men mag de bevolking niets wijsmaken, anders zal de ontnuchtering in 2025 bijzonder groot zijn."

Het VBO hoopt dat de vier ministers van Energie op korte termijn komen tot een Energiepact dat stoelt op een evenwicht tussen kostprijs, bevoorradingszekerheid en klimaatdoelstellingen, en zich niet zal beperken tot een of twee ervan. Het VBO roept ook alle politieke partijen op om er snel werk van te maken.

Meest gelezen