2 luchtvaartmaatschappijen beboet voor overschrijding geluidsnormen

De correctionele rechtbank in Brussel heeft twee buitenlandse luchtvaartmaatschappijen een boete gegeven omdat ze de geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem hebben overtreden. Een Canadese en een Portugese maatschappij krijgen elk een boete van 10.000 euro, grotendeels met uitstel.

Het was de eerste keer dat dat parket luchtvaartmaatschappijen voor de correctionele rechtbank daagde voor dergelijke overtredingen. De boetes zijn beide gedeeltelijk met uitstel, voor de ene luchtvaartmaatschappij met 7.000 euro, voor de andere met 8.000 euro.

Het gaat om luchtvaartmaatschappijen die vrachtvervoer uitvoeren en in 2014 en 2015 herhaaldelijk de geluidsnormen voor het landen en opstijgen zouden geschonden hebben.

Maatschappijen die op Brussels Airport landen en opstijgen moeten zich houden aan geluidsnormen die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit. Die normen zijn vastgelegd in bepaalde geluidsniveaus en afhankelijk van het uur of het "slot" waarin de vliegtuigen landen of opstijgen, liggen die toegelaten geluidsniveaus hoger of lager.

Argumenten van maatschappijen afgewezen

De Canadese maatschappij betwistte niet dat haar toestel tot tweemaal toe de opgelegde geluidsnorm overschreden had toen het op 21 juni 2015 en op 22 november 2015 kort na 6 uur was geland.

Maar volgens de maatschappij viel de afwijking in beide gevallen onder de bijzondere omstandigheden die het ministerieel besluit voorziet. "In juni 2015 ging het om een vlucht met levende dieren die vertraging had bij het vertrek vanuit Canada en in november was er vertraging omdat we extra informatie hadden gevraagd over het verhoogde terreurniveau alvorens onze vlucht naar Brussel te laten vertrekken. We kregen ook telkens dat bepaalde slot toegewezen en we waren verplicht te landen binnen dat slot. Landen buiten het toegewezen slot is immers ook een misdrijf. We krijgen sterk de indruk dat deze procedure misbruikt wordt om het type toestellen waar het hier over gaat, DC-10's, te weren. Dat kan niet de bedoeling zijn."

De rechtbank was het daar niet mee eens. Die oordeelde onder meer dat de luchtvaartmaatschappij commerciële belangen liet primeren op de geluidsnormen. Het hof wees erop dat de maatschappij onder meer nog vanop de luchthaven een slot aangeboden kreeg dat de kans gaf de geluidsnormen niet te schenden, maar dat ze niet op dat aanbod inging.

Ook met de argumenten van de verdediging van de Portugese maatschappij ging de rechtbank niet mee. Beide kregen een boete van 10.000 euro opgelegd, beide met uitstel. Ze draaien ook op voor de gerechtskosten.

Meest gelezen