Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Amerikanen mogen weer jachttrofeeën van olifanten mee naar huis nemen

Amerikanen die in Zambia of Zimbabwe olifanten schieten, mogen hun jachttrofeeën voortaan weer mee naar huis nemen. De regering-Trump heeft een verbod dat Obama drie jaar geleden instelde ongedaan gemaakt.

De Afrikaanse olifant staat op de lijst van bedreigde diersoorten. Na alarmerende berichten dat de olifantenpopulatie drastisch achteruitgaat, had de Amerikaanse regering van president Barack Obama in 2014 een verbod ingesteld op de import van jachttrofeeën van olifanten. Het verbod gold voor Zambia en Zimbabwe, want volgens het Amerikaanse agentschap voor natuurbeheer werd daar niet genoeg ondernomen om de olifantenpopulatie te doen standhouden of aangroeien.  

Drie jaar later blijkt het agentschap van gedacht veranderd. Het oordeelt nu dat de legale jachten op olifanten een positieve impact heeft op de Afrikaanse olifanten. Jagers betalen immers aanzienlijke sommen om te mogen jagen, en dat geld kan dan weer worden gebruikt om de olifantenpopulatie in stand te houden.

Wereldwijde strijd tegen ivoorhandel, maar VS zet licht op groen voor trofeejagers

Amerikanen die legaal olifanten hebben geschoten, mogen de jachttrofeeën -slagtanden, slurven, hoofden of huiden- nu weer invoeren in de Verenigde Staten. Jachtverenigingen en de wapenlobby juichen het besluit toe, maar natuurbeschermingsverenigingen reageren woedend. "Er zijn genoeg bewijzen dat stropen toeneemt in gebieden waar trofeejagen is toegestaan, klinkt het. "Het was per slot van rekening ook Zimbabwe waar de geliefde en grondig bestudeerde leeuw Cecil is doodgeschoten."

"Olifanten staan op de lijst van bedreigde diersoorten. De internationale gemeenschap is de strijd aangegaan tegen ivoorhandel, maar de Amerikaanse regering zet het licht op groen voor trofeejagers." 

De kritiek klinkt des te luider omdat de zonen van president Trump, Donald Jr. en Eric, meermaals hebben geposeerd met wilde dieren, ook olifanten, die ze in Afrika hebben geschoten. Op onderstaande foto poseert Donald Trump Jr. met de afgesneden staart van een olifant.

Meest gelezen