Nicolas Maeterlinck

Brusselse schooldirecteur: "Dweilen met de kraan open"

Waarom? Dat is de vraag die blijft nazinderen na de nieuwe confrontaties tussen de politie en jongeren in hartje Brussel. De Brusselse schooldirecteur Brian Rotsaert probeert een verklaring te vinden. "Het gelijkekansenbeleid op scholen faalt op dit moment. Het Brusselse onderwijs is een loterij."

Nu de Brusselse straten weer rustig zijn, wordt er geprobeerd om een antwoord te formuleren op de waaromvraag. Waarom komt het tot zulke confrontaties tussen jongeren en de politie? Volgens de Brusselse schooldirecteur Brian Rotsaert is er geen pasklaar antwoord op dat vraagstuk. "Maar we moeten proberen kijken naar de oorzaak waarom die jongeren zich tegen de maatschappij keren", vertelt hij in "De Ochtend" op Radio 1.

"Voor kansarme ouders is de schoolkeuze een loterij"

Als directeur van een school in hartje Brussel probeert hij de vinger op de wonde te leggen. "Het gelijkekansenbeleid op scholen faalt op dit moment." Rotsaert noemt het een "loterij". "Er is veel versnippering in het Brusselse onderwijs: kansrijke ouders kunnen een school kiezen, voor kansarme ouders is het een loterij. Scholen in België of Vlaanderen zijn op dit moment goed voor de sterke kinderen, maar de kloof tussen arm en rijk wordt niet gedicht. Dat werkt segregatie in de hand."

We hebben een generatie gecreëerd die totaal losstaat van de maatschappij, die volledig gefrustreerd is

Brian Rotsaert - schooldirecteur Brussel

Volgens hem draait het vooral om inleving in de leefwereld van de kinderen. "We hebben onderwijs nodig dat tegemoet komt aan de behoeften van jongeren." Hij durft daarbij ook naar zijn eigen school te kijken. "Op dit moment is ons lerarenkorps te monotoon, te blank. Dat is een vicieuze cirkel, we hebben nu een generatie gecreëerd die totaal losstaat van de maatschappij, die volledig gefrustreerd is."

"Dweilen met de kraan open"

Maar een hapklare oplossing is er niet meteen vreest Rotsaert. "Er is veel gesnoeid in middelen voor het onderwijs. Leerkrachten worden geconfronteerd met zoveel problematieken en hebben zo weinig mankracht. Het is op dit moment dweilen met de kraan open."

Meest gelezen