BELGA/WAEM

Cannabisgebruik bij 17-18-jarigen weer wat gestegen

Het gebruik van cannabis bij de 17-18-jarige leerlingen in scholen is tijdens het schooljaar 2015-16 weer wat gestegen, terwijl er in de leeftijdsgroepen 15-16 en 12-14 een daling werd vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). De minister baseert zich hierbij op de resultaten van de leerlingenbevraging van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Uit de bevraging bleek tijdens het schooljaar 2015-16 dat 26,13 procent van de 17-18-jarigen het afgelopen jaar cannabis gebruikt had. Dat is meer dan de 25,15 procent van het jaar voordien. Bij de 15-16-jarigen daalde het laatstejaarsgebruik tijdens dit schooljaar van 14,4 tot 13,45 procent en bij de 12- tot 14-jarigen was er een vermindering van 2,4 tot 1,49 procent.

In de periode 2005-06 tot 2015-16 steeg het cannabisgebruik gedurende het laatste jaar bij 17-18-jarigen van 21,61 tot 26,13 procent, bij 15-16-jarigen van 9,55 tot 13,45 procent en daalde het bij 12-14-jarigen van 1,99 tot 1,49 procent.

"Ook al hadden de vorige gezondheidsdoelstellingen 2006-2016 met betrekking tot drugs een daling van gebruik vooropgesteld, voor cannabis en andere illegale drugs werd die doelstelling niet gehaald. Het is bijzonder moeilijk om hiervoor verklaringen te geven. Scholen investeren immers veel in zowel preventie van tabak, alcohol als cannabis en toch wordt enkel een daling van de tabak en alcohol waargenomen en blijft het gebruik van cannabis globaal genomen op een zelfde niveau hangen", aldus Vandeurzen.

Meest gelezen