Voka wil dat bedrijven makkelijker werknemers kunnen uitlenen

De ondernemersorganisatie Voka wil dat het voor bedrijven makkelijker wordt om werknemers uit te lenen aan andere bedrijven. Zo wil ze ontslagen vermijden en oudere werknemers langer aan de slag houden.

Het idee is een onderdeel van een rapport dat Voka vandaag lanceert. Daarin breekt de ondernemersorganisatie een lans voor een langere loopbaan. Een van de voorstellen is de terbeschikkingstelling of het uitlenen van werknemers.

Het systeem bestaat in zekere zin al, maar volgens Voka is het te streng en te rigide. Voka wil dat het gaat om een gesprek tussen werknemer en werkgever, waarin besloten wordt om het voor bepaalde tijd elders te proberen. Is de uitleenbeurt geen succes, dan keert de werknemer terug, mét behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden.

Voka wil zo vermijden dat oudere werknemers ontslagen worden of betaald thuisblijven. "We kunnen werknemers zo laten proeven van een andere job", zegt Veronique Leroy, adviseur arbeidsmarkt voor Voka. "We zien het ook als een mentale brug om uit die gouden kooi te raken." 

Voka vindt immers dat oudere werknemers te veel verdienen, door de koppeling van loon en anciënniteit. De ondernemersorganisatie wil een anciënniteitsplafond en een grotere koppeling van het loon aan prestaties en productiviteit. Voka wil tot slot nog dat oudere werknemers meer worden aangezet tot het volgen van opleidingen.

Experience@Work

Een van de initiatieven rond herbeschikkingstelling is Experience@Work, waar onder meer Proximus en KBC aan meewerken. In dat stelsel past de nieuwe werkgever een deel van het loon bij. Sinds 2015 maakten zo'n 60 mensen er gebruik van.

Volgens een evaluatie van het project geven de werknemers die werden uitgeleend aan dat ze weer nieuwe dingen leren, dat ze hun troeven optimaal kunnen uitspelen en dat ze een bron van innovatie zijn voor het nieuwe bedrijf.

Voka is dus voorstander van zo'n systeem, maar ze wil de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn soepeler zien. Zo moeten er in sommige stelsels afspraken gemaakt worden met de vakbond of moet er een gedetailleerde takenlijst worden gerespecteerd.

Meest gelezen