Wat met onze kuststeden als de ijskappen smelten?

Als de ijsmassa's op Groenland en Antarctica smelten, dan moet het water ergens naartoe. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een model ontwikkeld waarmee voorspeld kan worden waar het water precies naartoe gaat. Die informatie is belangrijk voor overheden om hun kust- en havensteden te beschermen.

Het model is ontwikkeld door wetenschappers van het Jet Propulsion Laboratory van de NASA in Californië. Zij maken zich zorgen over het afsmelten van de ijskappen, een proces dat door de klimaatopwarming alleen maar zal toenemen. Met het model willen zij beleidsmakers de mogelijkheid geven te anticiperen op de mogelijke gevolgen.   

Het model houdt rekening met verschillende elementen. Een eerste is zwaartekracht. De ijsmassa's op Groenland en Antarctica zijn zo zwaar dat ze het water van de omliggende oceanen aantrekken. Maar als de massa's smelten, vermindert de aantrekkingskracht en gaat het water elders naartoe.

Schommelende aarde

Een tweede element is de aanpassing van het aardoppervlak. Als het
ijs op Groenland smelt, dan komt de landmassa eronder omhoog omdat het land bevrijd wordt van gewicht. Dit heeft dan weer gevolgen voor de aswentelingen van de aarde, een derde element. Als de aarde draait, dan schommelt ze.  Dat schommelen wordt beïnvloed door "uitstulpingen" aan het aardoppervlak. Als het aardoppervlak verandert, dan gaat de aarde anders schommelen.

Al die elementen bepalen rechtstreeks en onrechtsteeks hoe het water van de oceanen zich over de aarde verspreidt.  Dat water neemt door het smeltende ijs ook nog toe.  

België en Engeland

Met het model kunnen beleidsmakers nagaan welke ijsmassa's ze in het oog moeten houden. Londen bijvoorbeeld, één van de weinige Europese steden die de wetenschappers als voorbeeld aanhalen, zal vooral te maken krijgen met water afkomstig van het noordwestelijke deel van de Groenlandse ijsmassa. Beleidsmakers daar kunnen met behulp van het model inschatten of en hoe ze stad tegen het water moeten beschermen.

Omdat onze steden min of meer op dezelfde hoogte liggen als Londen en België met Engeland de Noordzee deelt, zouden ook onze beleidsmakers dat deel van de Groenlandse ijsmassa in het oog moeten houden.        

Meest gelezen