"Geïnterneerden kunnen vaak nergens terecht voor verdere behandeling"

De uitstroom van geïnterneerden uit het hoogbeveiligde Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) van Gent verloopt veel te traag. Dat schrijft het Nieuwsblad. Sinds de opstart van het FPC in Gent in 2014 is het aantal geïnterneerden dat noodgedwongen in een Vlaamse gevangenis zit gehalveerd. Maar die goede evolutie dreigt stil te vallen als geïnterneerden niet kunnen doorstromen van het hoogbeveiligde FPC naar minder beveiligde voorzieningen.

Wie een misdrijf pleegt, volgens de strafrechter niet toerekeningsvatbaar is, maar toch een gevaar vormt voor de maatschappij, wordt geïnterneerd. Dat is geen straf, maar een veiligheidsmaatregel. De wet schrijft ook voor dat de geïnterneerde medisch moet worden begeleid. Wanneer de persoon genezen is, kan die in principe terug naar de maatschappij.

Ons land werd in het verleden verschillende keren veroordeeld omdat het geïnterneerden gewoon opsluit in de gevangenis, tussen alle andere gedetineerden, zonder begeleiding. Als antwoord op die veroordelingen werd drie jaar geleden het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent opgericht. Sinds 2014 is het aantal geïnterneerden in de Vlaamse gevangenissen dan ook gehalveerd, van bijna 700 naar 318.

Klaar om FPC te verlaten, maar nergens welkom

Het is natuurlijk de bedoeling dat geïnterneerden, die vanuit de gevangenis terecht komen in het FPC en er intensieve behandeling krijgen, er na een traject van enkele jaren kunnen doorstromen naar andere vormen van psychiatrische hulp. En daar wringt het schoentje. "Het gebeurt maar al te vaak dat geïnterneerden die het strengbeveiligde FPC eigenlijk kunnen verlaten, worden geweigerd door minder beveiligde voorzieningen." Dat zegt Ruben van den Ameele van het FPC Gent.

Het gebeurt maar al te vaak dat geïnterneerden die het strengbeveiligde FPC eigenlijk kunnen verlaten, worden geweigerd door psychiatrische ziekenhuizen.

Ruben van den Ameele, FPC Gent

Van den Ameele zegt dat er maar voor 34 van de 118 patiënten een goede vervolgzorg in een minder beveiligde context kon worden geregeld. De andere 84 patiënten die klaar zijn om het FPC te verlaten, kunnen voorlopig nergens terecht.

Stigma op geïnterneerden

Hoe komt dat? Er zijn volgens van den Ameele verschillende redenen. "Eerst en vooral rust er een groot stigma op geïnterneerde psychiatrische patiënten. Dat is heel vaak onterecht. Bovendien is er veel te weinig samenwerking binnen de zorgsector om geïnterneerden verder op te vangen. Psychiatrische voorzieningen hebben geen opnameplicht en de criteria die ze voorzien zijn vaak niet aangepast aan geïnterneerden." Het FPC van Gent pleit dan ook voor een betere samenwerking en duidelijke afspraken. 

Meest gelezen