Herwig Reynaert: "Puur aanwezig zijn op verjaardagsfeestje betekent niet dat er dingen foutlopen"

Professor politieke wetenschappen Herwig Reynaert (UGent) ziet niet meteen een probleem in de aanwezigheid van een groot deel van het Antwerpse schepencollege op een verjaardagsfeestje van vastgoedontwikkelaar Erik Van der Paal. "Voorlopig is er geen enkel bewijs van belangenvermenging", klinkt het.

Nieuwssite Apache publiceerde gisteren beelden van verschillende Antwerpse schepenen, burgemeester Bart De Wever en andere politici die een sterrenrestaurant binnengingen, op uitnodiging van Erik Van der Paal voor diens verjaardag. Van der Paal is de grote man achter projectontwikkelaar Land Invest Group die enkele belangrijke Antwerpse projecten heeft uitgewerkt.

Oppositiepartij Groen diende prompt een klacht in bij het Antwerpse Bureau voor Integriteit en spreekt van "ongeoorloofd tafelen met een lobbyist". Is er effectief een deontologisch probleem?

"In de deontologisch code staat dat men zich bewust moet zijn dat dergelijke uitnodigingen de schijn van partijdigheid kunnen wekken en dat de betrokken politici er alles aan moeten doen om die schijn te voorkomen. In dat opzicht denk ik dat er tot op heden nog niet veel fout is gebeurd", luidt de analyse van professor Reynaert.

Volgens Reynaert wordt het pas problematisch als er een duidelijke link zou zijn met concrete dossiers en procedures. Nu hebben sommigen zich eerder wel al vragen gesteld bij bouwprojecten van Land Invest Group en de eventuele connecties met het lokale Antwerpse bestuur. "Maar het puur aanwezig zijn op een verjaardagsfeestje betekent niet noodzakelijk dat er dingen foutlopen", stelt de professor politieke wetenschappen.

Deontologische code

In de gedragscode voor de Antwerpse collegeleden staat letterlijk: "Collegeleden zijn geheel vrij om zich in hun netwerken te bewegenen deel te nemen aan alle sociale activiteiten naar hun keuze. Ze zijn zich er alleen terdege van bewust dat het aannemen van geschenken van derden, of van uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen, de schijn van partijdigheid kan wekken en zij doener alles aan om die schijn weg te nemen of te voorkomen."

"In deontologische codes zit altijd een marge voor beoordelingsvermorgen en interpretatie", zegt professor Reynaert daarover. "Enkele schepenen hebben gereageerd dat hun beoordelingsvermogen door het feestje niet wordt beïnvloed. En dat kan best ook zijn. Als je de beelden van het feestje ziet, ontstaat natuurlijk een zweem van belangenvermenging. Maar die schijn van partijdigheid is volgens mij hier vrij makkelijk te weerleggen."

Volgens politicoloog Reynaert - gespecialiseerd in lokale politiek - is het overigens normaal dat (lokale) politici hun netwerken onderhouden. "Het is zelfs een goeie zaak dat politici niet losstaan van de maatschappij. Los van dit concrete geval denk ik dat het wel heel moeilijk wordt als zij zich niet meer zouden kunnen bewegen onder de mensen, omdat er altijd een schijn van partijdigheid zou kunnen zijn."

Meest gelezen