"Naast lage profiel van VS, staat het zeer opgepoetste profiel van de Chinezen"

Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie, blikt met gemengde gevoelens terug op de Klimaatconferentie in Bonn: het mag allemaal iets coherenter, en er moet nog veel gepraat worden, maar China maakte alvast een goede indruk. Hoe dan ook: intussen weten we nog steeds niet hoe het akkoord van Parijs van twee jaar geleden concreet zal worden ingevuld.

Delegaties van een 200 tal landen hebben veel en lang gepraat, maar  er zijn weinig concrete dingen afgeklopt in Bonn. Op zich was dat misschien niet de bedoeling, maar het was toch een mager beestje, is de algemene teneur.

"De bedoeling was dat er ontwerpteksten op tafel zouden komen om voort te onderhandelen tussen nu en volgend jaar in Polen, en dat is gebeurd", zegt Delbeke.

Anderzijds lijkt het momenteel allemaal niet zo coherent: Delbeke heeft het over "een samenraapsel van vele ideeën" en zegt dat "er nog veel werk aan de winkel is om Katowice - waar volgend jaar de COP24 plaatsvindt, nvdr - goed te kunnen afronden."

Concreet: we weten met z'n allen nog altijd niet wat we concreet gaan doen om het klimaatakkoord van Parijs na te komen - en de temperatuurstijging onder het plafond van 2 graden te houden - hoewel de tijd echt wel dringt, daar zijn alle experts het over eens.

Er is nog werk aan de winkel in de aanloop naar Katowice

Delbeke heeft nog een tweede ongerustheid. "De opkomende industrielanden, met daarbij India, China, Brazilië en Zuid-Afrika, willen niet op dezelfde basis beoordeeld worden zoals de rijke landen, en dat is een ander moeilijk punt aan het worden."

"Zij willen op een andere basis geëvalueerd worden, maar wij willen dat zij op een zelfde basis bekeken worden. Hier hebben we jammer genoeg de stem van de Verenigde Staten niet gehoord, want we hadden een gemeenschappelijke agenda met hen, op bepaalde punten speelden we heel goed samen."

Enerzijds heeft de VS in Bonn geen stokken in de wielen gestoken, maar anderzijds zijn ze voor de EU verdwenen als waardevolle gesprekspartners.

Tegenover het lage profiel van de VS, staat het heel opgepoetste profiel van de Chinezen

Maar er is ook goed nieuws: China heeft heel veel informatie gegeven over de nieuwe wetgeving die ze aan het uitwerken zijn, zegt Delbeke. China is volop aan het inzetten op hernieuwbare energie. "Dat is een heel positief punt, dat ze zoveel nieuwe beleidsmaatregelen op tafel hebben liggen wat betreft energie, transport, en nieuwe technologieën. Daar hebben ze een heel behoorlijke indruk gemaakt."

"Tegen het lage profiel van de VS, staat het zeer opgepoetste profiel van de Chinezen, die op deze COP wel een goede indruk hebben gemaakt."

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

De ontwikkelingslanden eisen meer financiële garanties

Tot slot maakt Delbeke zich wat ongerust over de onrust die is ontstaan bij de ontwikkelingslanden. Die worden immers het eerst en het zwaarst getroffen door de klimaatverandering, maar hebben weinig middelen om zich adequaat te beschermen. Rijkere landen hadden daarom beloofd over de brug te komen met cash.

Maar nu Trump heeft besloten uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, valt de financiële steun uit die hoek weg voor hen, en de vraag is hoe die financiële kloof gedicht zal worden.

De armere landen klopten daarvoor met de vuist op tafel. Er zijn nu nieuwe fondsen aangebracht door andere landen en partijen, maar de ontwikkelingslanden vragen (nog meer) garanties voor de toekomst, aldus nog Delbeke. Daar blijft de patstelling dus bestaan, en dat terwijl er onder het voorzitterschap van de Fiji-landen net een momentum was om een doorbraak te forceren.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen