Belga

"Nultolerantie na de rellen in Brussel is onwerkbaar"

Volgens de Brusselse procureur des konings Jean-Marc Meilleur is nultolerantie na de rellen praktisch onwerkbaar en niet opportuun. Dat zei hij bij Bel-RTL. Eerder pleitten minister van binnenlandse zaken Jambon en minister van justitie Geens voor zo'n nultolerantie.

"Vanuit juridisch oogpunt heeft het begrip nultolerantie geen grote betekenis", zegt Brussels procureur des konings Jean-Marc Meilleur. "Als dat betekent dat we systematisch iedereen vervolgen die in het Brusselse Gewest een misdrijf pleegt, dan komen er elk jaar 70 à 80.000 dossier binnen bij het Brussels parket", zegt de procureur. "Dat is praktisch niet te doen, maar het is ook niet opportuun. Er is een waaier aan mogelijkheden", zegt Meilleur.

Eerder pleitten minister van binnenlandse zaken Jambon en minister van justitie Geens voor zo'n nultolerantie. "Wat we nu moeten doen is deze vandalen onmiddellijk tot de orde roepen met een lik-op-stukbeleid dat zichtbaar en concreet is en waar concrete en zware straffen op volgen. We moeten hen als gemeenschap en als overheid direct aanspreken, tot de orde roepen en hen straffen. Nultolerantie zal onze regel zijn", zei Jambon.

N-VA vindt uitspraken Meilleur "verkeerd signaal"

N-VA Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vindt de uitspraken van Meilleur "bijzonder ongelukkig". "Niet elk klein misdrijf vraagt om strafrechtelijke vervolging.  Maar voor relschoppers die de boel kort en klein slaan, mag het gerecht de ogen nooit sluiten", schrijft ze in een persbericht.

"De politie treedt al krachtdadig op. Nu moet ook Justitie volgen”, zegt Van Vaerenbergh. “Want voor agenten is het zeer frustrerend wanneer het justitieapparaat hun werk niet het gepaste gevolg geeft.”

Meest gelezen