Videospeler inladen...

Vakbonden bereiden juridische stappen voor na goedkeuring minimale dienstverlening NMBS

De spoorvakbonden ACV en ACOD overwegen juridische stappen na de goedkeuring in de Kamer van de minimale dienstverlening bij de NMBS. De minimale dienstverlening stond in het regeerakkoord, maar lange onderhandelingen met de vakbonden hadden niet tot een akkoord geleid. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is dan zelf met een voorstel naar de Kamer getrokken, dat vannacht werd goedgekeurd.

Als een staking maar één dag duurt, zullen werknemers van de NMBS ten laatste 72 uur op voorhand moeten aangeven of ze mee zullen staken of niet. Als er meerdere dagen gestaakt wordt, geldt dat ook, maar de werknemers zijn dan niet verplicht zich daar de hele stakingsperiode aan te houden. Wie eerst beslist had niet te staken, maar dit vanaf een bepaalde dag wel wil doen, moet dat 72 uur op voorhand aangeven. Wie het werk tijdens de staking weer wil hervatten, krijgt 48 uur de tijd om dat aan de directie mee te delen. Met de nieuwe regeling zal de NMBS wel geen personeel kunnen opvorderen. 

Ludo Sempels van de socialistische vakbond ACOD reageert verontwaardigd. Hij vreest niet alleen dat het stakingsrecht zal worden aangetast omdat "de personeelsleden van de NMBS zich door de nieuwe regeling gedwongen zullen voelen om niet te staken" maar hij denkt ook dat de sociale dialoog er onder zal lijden. "Als er een staking wordt aangekondigd wordt er nu meestal tot op het einde onderhandeld, maar ik denk dat dat voortaan niet meer zal gebeuren omdat men nu alles zal inzetten om die minimale dienstverlening rond te krijgen. Er zal niet meer worden onderhandeld omdat men toch weet dat de dienstverlening gegarandeerd is."

Ook de christelijke vakbond ACV spreekt van "een uitholling van het sociaal overleg". "Wij hebben het gevoel dat de regering rond een aantal problemen is gefietst en enkele adviezen niet heeft opgevolgd. We bekijken nu waar we juridische stappen zullen zetten", zegt de algemene sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom Luc Piens. "Stakingsacties zijn voorlopig niet aan de orde, al reageerde de achterban wel verbaasd", aldus Piens nog. 

"Ik ben eerder verontwaardigd over de verontwaardiging van de vakbonden", reageert Inez De Coninck, Kamerlid voor N-VA. De regeringspartij  verdedigt de goedkeuring van de minimale dienstverlening. "Het verleden leert dat die sociale dialoog bij de spoorwegen weinig successen kent", zegt De Coninck. "Het stakingsrecht zal gegarandeerd worden maar de hinder zal minder groot zijn. Er zijn nu een aantal regels die gevolgd moeten worden en het is essentieel dat je weet wie er staakt en wie niet, als je met de werkwilligen een dienstverlening wilt opbouwen."  

Meest gelezen