Vlaamse regering heeft nieuw plan voor betere opvang verkeersslachtoffers

De regering heeft zich, op voorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), achter het actieplan 2017-2020 van de Vlaamse Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers geschaard. Dat actieplan bevat onder meer acties op het vlak van medische hulpverlening, psychosociale zorg en re-integratie.

 Vandaag worden over heel de wereld verkeersslachtoffers herdacht. Zo ook in Damme, waar het verkeer op een druk kruispunt 318 seconden wordt stilgelegd. Dat is één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op de vlaamse wegen in 2016. De organisaties Rondpunt, Ouders van Verongelukte Kinderen en Over-Hoop willen daarmee de problematiek van verkeersveiligheid en de opvang van verkeersslachtoffers zichtbaar maken.     

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag alvast een nieuw actieplan voor de opvang van verkeersslachtoffers goedgekeurd. Dat actieplan is opgesteld door de Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers, die sinds 2008 actief is. Rode draad door dat actieplan is de betere ondersteuning voor de slachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers.

Wat is er beslist?

  1. Ziekenhuizen en revalidatiecentra zullen gestimuleerd worden om een vaste aanspreekpersoon te voorzien voor psychosociale opvang. Medische gegevens moeten beter gedeeld worden, met een regierol voor de huisarts.
  2. Betrokkenen bij een verkeersongeval – zowel slachtoffers als veroorzakers – worden door revalidatiecentra en ziekenhuizen doorverwezen naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een informatiepunt voor alle vragen en problemen rond welzijn.
  3. Er moet meer continuïteit komen in de ondersteuning. Zo kunnen directe betrokkenen bij een verkeersongeval gedurende hun ganse traject na een verkeersongeval op elk moment toegang hebben tot passende ondersteuning en een antwoord krijgen op hun vragen. De praktische Gids “Als het verkeer je raakt” wordt hiervoor voortgezet en er komt ook een flyer.

Meest gelezen