Video player inladen...

Hoeveel pensioen zal u later krijgen? Bereken het op mypension.be

Vanaf nu kan iedereen via de website mypension.be nagaan hoeveel pensioen hij of zij later zal krijgen.  De website wordt officieel morgen gelanceerd maar is al toegankelijk. Het gaat om ramingen op basis van de huidige wetgeving en uw huidige loopbaan.

Via mypension.be kon u al zicht krijgen op de pensioendatum en het bedrag van de tweede pensioenpijler. Nu komt daar het bedrag bij van het wettelijk pensioen, de eerste pijler. De derde pensioenpijler, het individueel pensioensparen, vindt u niet terug op de site. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij de bank of verzekaar waar u aan pensioensparen doet.

Om de website te gebruiken, meldt u zich aan met uw e-ID. Het resultaat van de berekening is een raming op basis van de huidige loopbaan. Dat wil zeggen: als u nu viervijfde werkt, wordt het pensioenbedrag berekend op een viervijfde-loopbaan tot aan uw pensioen.

Belangrijk is ook dat het gaat om een raming op basis van de huidige wetgeving. Stel dat de regering de komende jaren fors zou snijden in de pensioenen, dan zal het bedrag uiteraard lager liggen. Bovendien gaat het om "geld van vandaag". Afhankelijk van de inflatie -hoeveel duurder het leven wordt de komende jaren- zal dat bedrag geïndexeerd worden.

Vanaf volgend jaar zal ook mogelijk worden om via mypension.be zicht te krijgen op wat de gevolgen zijn van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioen. "Wie beslist vanaf een bepaalde leeftijd halftijds te gaan werken, zal de gevolgen op het pensioen kunnen simuleren", zegt de woordvoerder van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Rombaut: "Het bedrag is gebaseerd op de huidige wetgeving"

Video player inladen...
Video player inladen...

Meest gelezen